Arbejdsskadesag – har du brug for en advokat?

Som udgangspunkt er det muligt selv både at anmelde og oplyse sin egen arbejdsskadesag. Soldaterlegatet ved dog pr. erfaring, at nogle sager kan være så komplekse, at det er nødvendigt at få hjælp fra andre.

Her finder du hjælpen

Fagforening: Er man medlem af en fagforening eller var man medlem af en fagforening, da skaden skete, kan man i første omgang henvende sig dér og høre, hvilke muligheder der er for bistand til en arbejdsskadesag.

Forsvarets Veterancenter: Derudover kan du som veteran, der vil anmelde en arbejdsskade pga. fysisk eller psykisk skade opstået under udsendelse til en international militær mission altid kontakte Forsvarets Veterancenter.

Soldaterlegatet: Du kan blive indstillet til et legat til juridisk bistand. Vurderer Soldaterlegatet, at der er en sammenhæng mellem din udsendelse og dit behov for støtte, får du rådgivning fra en af fondens juridiske samarbejdspartnere. Sagen skal dog som hovedregel være anmeldt og afgjort i Arbejdsskadestyrelsen først. (Søg Soldaterlegatet her).

Egen advokat: Ønsker du ikke eller har ikke mulighed for at benytte dig af ovenstående, kan du konsultere en advokat. I den forbindelse er her et par gode råd.

  • Tag referencer på advokatens arbejde og erfaring med arbejdsskadesager, herunder særligt veteransager og kendskab til erhvervssygdomme
  • Indgå en klar aftale om et prisloft (maks. 50.000 kr. inkl. moms)

En af anbefalingerne fra Soldaterlegatets juridiske samarbejdspartnere er at indgå en aftale med advokaten om et højeste beløb. Erfaringerne fra Soldaterlegatet viser, at en arbejdsskadesag oftest kan føres for under 25.000 kr.

“No cure – no pay”

Selvom det kan virke attraktivt at lave aftaler med en advokat om, at du kun betaler en procentdel af erstatningen, hvis den tilkendes, bliver det ikke nogen god forretning for dig.

Soldaterlegatet har erfaret, at der er advokater, som tager 10-15 % af en erstatning. I enkelte tilfælde har en veteran måtte betale over 300.000 kr. for noget, han i princippet kunne have klaret selv eller fået gratis hjælp til. Det er urimeligt, og du kan klage til Advokatnævnet, såfremt noget lignende er sket for dig.

Skrevet af Charlotte Bækdahl