Arbejdsskadesagerne til debat på Folkemødet

Under overskriften Såret i krig – ret til erstatning? inviterede Soldaterlegatet og Advokatsamfundet til paneldebat på Folkemøde 2018 om, hvordan vi sikrer en bedre og mere fair sagsbehandling af veteraners arbejdsskadesager. Debatten blev afviklet hos Danmarks Domstole B12 fredag den 15. juni.

Nyeste undersøgelser viser, at knap hver femte hjemvendt krigsveteran får PTSD-symptomer 6,5 år efter hjemkomst fra Afghanistan. Mange får senere afslag på deres erstatningssager eller må vente flere år på en afgørelse. Advokater med speciale i veteraners arbejdsskadesager kritiserer særligt arbejdsskademyndighedernes afvisninger af speciallægernes vurderinger af, om veteranerne har PTSD, og om det skyldes udsendelsen.

I paneldebatten var Soldaterlegatets juridiske samarbejdspartnere (advokater) og myndigheder sat i stævne til en fremadskuende dialog om emnet. Advokaterne Mads Pramming og Karsten Høj, som fører de fleste af de second opinion-sager, Soldaterlegatet giver legat til, gav eksempler på den mangelfulde sagsbehandling. Sammen med Soldaterlegatet arbejder de ligeledes for at forbedre sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i forhold til at orientere og rådgive de folkevalgte politikere om de faktiske forhold og den langtrukne sagsbehandling af veteraners erstatningssager.

På Folkemødet var der på baggrund af veteranpakken fra september 2017 sammenholdt med taleksempler og cases lagt op til en fremadskuende og skarp debat og dialog om veteraners muligheder for at få anerkendt deres psykiske arbejdsskadesager.

Paneldeltagere:

 • Anne Kristine Axelsson, direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Bjarne Laustsen, MF (S), næstformand i Beskæftigelsesudvalget og medlem af Forsvarsudvalget
 • Mads Krøger Pramming, advokat og partner i Ehmer Pramming Advokater
 • Karsten Høj, advokat og partner i Elmer Advokater
 • Adam Holm, moderator og journalist

Tre skarpe spørgsmål

Debattens fokus lagde sig op ad følgende tre emner:

 • Er retssikkerheden i fare?

 • Har Arbejdsmarkedets erhvervssikring udviklet en kritisk myndighedskultur over for både veteraner og politikere?

 • Er ny lovgivning om omvendt bevisbyrde løsningen?

 Gense debatten fra Folkemødet den 15. juni:

Se vores Youtube-kanal: Soldaterlegatet

VIDEN OM

Debattens problemstillinger tog udgangspunkt i indholdet af regeringens fremlagte veteranpakkes fire initiativer:

 • Ret til second opinion.
 • Regeringen vil i forbindelse med satspuljeforhandlingerne øremærke 10 mio. kr. til sagsbehandlingen. Ambitionen er, at sagsbehandlingstiden nedsættes til et år.
 • Praksisundersøgelse.
 • Lægeerklæringer skal forbedres.

Debatten var arrangeret i samarbejde med Advokatsamfundet.

Skrevet af Marie Tanggaard