Årsmøde med fokus på arbejdsskadesager

Soldaterlegatets årsmøde stillede i år skarpt på håndteringen af veteraners arbejdsskadesager og genoptræning med pilates. I det smukke Ridehus på Frederiksberg Slot var 90 gæster mødt op mandag den 30. maj ved fondens syvende årsmøde.

Fondens samarbejdspartnere, donorer, legatmodtagere og andre med tilknytning til arbejdet med skadede veteraner var samlet for at lytte til formand Peter Højlands gennemgang af resultaterne fra 2015 og til en præsentation af Danish Wounded Warriors Project – et genoptræningsprogram med pilates, som Soldaterlegatets støtter. Blandt gæsterne til fondens årsmøde var forsvarsminister Peter Christensen, der hold årsmødets afsluttende tale.

Peter Højland fremhævede især den store efterspørgsel efter legater til juridisk rådgivning i forbindelse med arbejdsskadesager. På ét år fra 2014-2015 er antallet af legater hertil steget med 42%, og siden 2009 har Soldaterlegatet i alt støttet 231 veteraner med juridisk rådgivning i disse typer sager.

-Vi må konstatere, at myndighedernes sagsbehandling ikke er grundig nok, hvilket resulterer i mange afgørelser, der giver anledning til klager. 131 af sagerne er på nuværende tidspunkt under behandling i ASK (Arbejdsskadestyrelsen), hvor over halvdelen af sagerne har kørt minimum 1 ½ år. Det, mener vi, er uacceptabelt, sagde Peter Højland.

Ønske om bedre dokumentation

Nogle af årsagerne til, at sagerne står som de gør, er ifølge Peter Højland, at forsvaret ikke er omhyggelige nok med at dokumentere de skader og de faresituationer, som veteranerne har været udsat for.

-Arbejdsskademyndighederne og forsvaret belyser ikke de anmeldte arbejdsskader godt nok, og der er en bekymrende stor andel af sager, hvor myndighederne ikke træffer den korrekte afgørelse. Der er al for mange fejlafgørelser, og behandlingstiderne er for lange. Vi er derfor gået i dialog med folketingspartiernes forsvars- og beskæftigelsesordførere, for at påvirke politikerne til at forbedre Arbejdsskadestyrelsen arbejdspraksis i veteransagerne, sluttede Peter Højland.

Pilates som genoptræning

Efter formandens tale fik pilatesinstrukør og tidligere kongelig balletdanser Jojo Bowman Howard ordet. Hun fortalte om formålet med Danish Wounded Warriors Project (DWWP), som grundlæggende er at se, hvor langt man kan komme med længere tids vedholdende systematisk genoptræning på multitraumer – altså skader der falder i mange niveauer, hvor man både kan have slået kroppen og hovedet rigtigt slemt og er stresset af den ulykke, man har været igennem.

Den skadede soldat Jacob Panton-Kristensen fortalte derefter sin historie, og hvordan han har fået langt større livskvalitet med genoptræningen i pilatesprojektet.

Om DWWP
Danish Wounded Warriors Projects rejse begyndte i 2010, da mange hårdt skadede soldater vendte hjem til Danmark efter udsendelse til Afghanistan. Den Kongelige Danske Ballets Fond fik den idé at bruge pilates til genoptræning af personer med multitraumer. Pilatesinstruktør og tidligere kongelige balletdanser Jojo Bowman og balletdanser og pilatesinstruktør Jessie Lee førte idéen videre, og sammen med Rigshospitalets fysioterapi inviterede Jojo og Jessie de ledende pilateseksperter i polytrauma til Danmark for at lede en workshop for hårdt sårede danske soldater. Dette førte til fire års frivilligt arbejde med genoptræning af soldaterne.

I 2014 ville DWWP føre dette arbejde videre og søgte Soldaterlegatet om støtte til at etablere et internationalt trænings- og videnscenter udstyret med specialiseret pilatesudstyr for personer med multiskader i København.
Læs mere om DWWP på deres hjemmeside her.

Se et uddrag af årsmødets oplæg:

Fakta

  • Soldaterlegatet modtog 500 ansøgninger i 2015 – en fald på 217 ansøgninger i forhold til 2014.
  • Igen i 2015 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (93 %), der bliver indstillet til Soldaterlegatet.
  • 36 % af legatmodtagerne i 2015 havde ikke modtaget støtte fra Soldaterlegatet før. Det betyder, at stadigt flere danske veteraner får kendskab til fondens arbejde, og at Soldaterlegatet ved udgangen af 2015 i alt har støttet ca. 1.400 enkeltpersoner.
  • Generelt kan det siges, at over 50 % af legatmodtagerne har mere end én mission bag sig. Veteranen med flest udsendelser har været udsendt 18 gange!
  • Læs hele Soldaterlegatets årsrapport her.

Skrevet af Marie Tanggaard