Byggeriet af Veteranhjem Odense igangsat

Det første spadestik til et helt nyt veteranhjem i Odense blev torsdag den 31. august taget i fællesskab af tre parter i det nye veteranhjem.

Med hver deres spade gravede formand for Veteranhjem Odense Henrik Dyhr, rådmand Steen Møller og veteranen Peter Devantier de første tre huller, der hvor det kommende hjem skal stå færdigt om godt et år. Midt i det smukke Ansgar anlæg og tæt op af det gamle soldaterhjem Dannevirke kommer det arkitekttegnede veteranhjem til at ligge lidt tilbagetrukket fra vejen og med udsigt over grønne områder.

Hidtil har de omkring 2400 veteraner, der bor på Fyn, været henvist til veteranhjemmet i Fredericia – men med opførelsen af ét i Odense får de nu deres eget, der samtidig bliver landets første, der er bygget til formålet.

Midlerne til opbygningen kommer dels fra forsvarsforliget og dels fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Arkitektens idé

Udformningen af hjemmet er inspireret af klostertanken,  sådan at bygningen får en atriumgård i midten og værelser rundt om.

Formand for Veteranhjem Odense Henrik Dyhr er en af initiativtagerne til projektet.

-Jeg ser frem til at kunne tilbyde fynske veteraner et fredeligt sted, hvor de kan være i trygge rammer og med ligesindede, sagde Henrik Dyhr.

Den anden initiativtager Odense-rådmanden Steen Møller, der også er formand for byens byggeudvalg, er meget tilfreds med at det nye byggeri ved siden af det gamle soldaterhjem kommer i gang tre år efter, at den første idé opstod.

-Tanken med bygningen er, at vi samlet set får en fantastisk grund med to flotte huse, der med de funktioner de her kommer til at spille rigtigt godt sammen, fortalte Steen Møller.

Se video af det første spadestik og interview med Steen Møller og Henrik Dyhr her: Se vores Youtube-kanal – Soldaterlegatet

Foto: Arkitektens tegning af, hvordan det nye veteranhjem kan se ud. Den endelige udformning kan afvige fra denne tegning.

Skrevet af Marie Tanggaard