SFI rappporten: Hjemvendte veteraner
Foto: Jens Dige/POLFOTO

Danske hjemvendte soldater

Print
15/05/2014

Indsigten i de udfordringer og problemer, som tidligere udsendte sidder med, fik i 2010 Soldaterlegatet til at træffe beslutning om at igangsætte et stort forskningsprojekt ‘Danske Hjemvendte Soldater’.

Formålet med projektet var at afdække, hvilke konsekvenser udsendelsen til internationale militære missioner har haft for fx familieliv og arbejdsmarkedstilknytning.

Undersøgelsen blev baseret på de cirka 40.000 udsendelser, der har været siden 1992, hvoraf en del er gengangere – i alt cirka 26.500 personer. Det danske samfund har de senere år udsendt flere til internationale militære aktioner end tidligere, hvorfor Soldaterlegatet mente, at det var mere og mere vigtigt at få klarhed over, hvilke konsekvenser udsendelsen havde, således at indsatsen for de udsendte kunne målrettes endnu mere.

I forskningsprojektet ‘Danske Hjemvendte Soldater’ kortlagde SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – samtlige udsendte i perioden 1992 til 2010 med henblik på at undersøge, hvordan en udsendelse påvirkede den enkelte veteran og dennes nærmeste nu og senere i livet. Herunder undersøge de bl.a. de sociale forhold, uddannelse, familieliv, skilsmisser, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi, kriminalitet m.m. Ligeledes har forskningsprojektet undersøgt en lang række sociale faktorer både før og efter udsendelse.

Forskningsprojektet gennemførtes af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Læs mere om projektet her