Danske hjemvendte soldater

Indsigten i de udfordringer og problemer, som tidligere udsendte sidder med, fik i 2010 Soldaterlegatet til at træffe beslutning om at igangsætte et stort forskningsprojekt ‘Danske Hjemvendte Soldater’.

Formålet med projektet var at afdække, hvilke konsekvenser udsendelsen til internationale militære missioner har haft for fx familieliv og arbejdsmarkedstilknytning.

Undersøgelsen blev baseret på de cirka 40.000 udsendelser, der har været siden 1992, hvoraf en del er gengangere – i alt cirka 26.500 personer. Det danske samfund har de senere år udsendt flere til internationale militære aktioner end tidligere, hvorfor Soldaterlegatet mente, at det var mere og mere vigtigt at få klarhed over, hvilke konsekvenser udsendelsen havde, således at indsatsen for de udsendte kunne målrettes endnu mere.

Udsendte fra 1992-2010

I forskningsprojektet ‘Danske Hjemvendte Soldater’ kortlagde SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – samtlige udsendte i perioden 1992 til 2010 med henblik på at undersøge, hvordan en udsendelse påvirkede den enkelte veteran og dennes nærmeste nu og senere i livet. Herunder undersøge de bl.a. de sociale forhold, uddannelse, familieliv, skilsmisser, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi, kriminalitet m.m. Ligeledes har forskningsprojektet undersøgt en lang række sociale faktorer både før og efter udsendelse.

Forskningsprojektet tegnede et billede af, at flertallet af soldater klarer sig godt, samt at deres udsendelse(r) har været en positiv faktor eller oplevelse. Til gengæld fremkom det også, at hver femte af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen følte, at de havde fået fysiske eller psykiske mén på grund af deres udsendelse til internationale missioner. Desuden viste undersøgelsen, at der ofte går mange år, før en veteran oplever og erkender, at vedkommende har følgevirkninger.

Resultaterne bidrog til en øget forståelse af, hvordan hjemvendte soldater fremadrettet støttes bedst muligt, og hvordan denne hjælp er vigtig både for veteraner og pårørende – og for samfundet set i et økonomisk perspektiv. Forskningsprojekterne bidrager til en øget forståelse af, hvordan veteranerne påvirkes af deres udsendelser – både positivt og negativt, og de danner dermed et vigtigt grundlag for, at samfundet kan yde optimal støtte til de veteraner og pårørende, der har brug for hjælp.

Krigsdans

Krigsdans

Soldaterlegatet har støttet Marie Suul Brobakkes dokumentarfilm Krigsdans (2017), hvor man følger tre veteraner og Det Kongelige Teater i opsætningen af forestillingen I Føling (2015).

læs mere