‘På vej mod en god hverdag’

Tilbuddet ’På vej mod en god hverdag’ skal ved hjælp af en helhedsorienteret mentorindsats støtte veteraner, der er i behandling for PTSD.

Det er anden gang, at parterne Videnscenter om handicap, Soldaterlegatet og psykiatrien i Region Midtjylland går sammen om at hjælpe veteraner med psykiske skader til at genoprette en god hverdag.

Første gang deltog 24 veteraner fra hele landet i projektet ’Tættere på arbejdsmarkedet gennem et godt hverdagsliv’, der blev gennemført i 2015-2017. Resultaterne viste, at 23 ud af de 24 deltagere efterfølgende havde en følelse af at have fået et bedre hverdagsliv. Desuden kom 14 ud af de 24 tættere på arbejdslivet ved enten at være påbegyndt en uddannelse, kommet i praktik eller job. De gode erfaringer fra dette projekt har skabt grobund for endnu et samarbejde om at støtte veteraner, der er vendt hjem fra en udsendelse med svære psykiske skader og ude af stand til at få en hverdag til at fungere. Efter endt behandling på en af de højt specialiserede psykiatriske klinikker i landet, er der risiko for, at veteranerne ender i et tomrum. Resultaterne af det første projekt viste, hvordan supplerende praktisk støtte medfører en større og hurtigere effekt af den kognitive og medicinske behandling samt en højere motivation for at komme videre med livet efter et behandlingsforløb. Det momentum kan udnyttes til at hjælpe veteranerne med at overvinde barrierer, rydde op i gamle mønstre og støtte dem til at orientere sig i nye retninger.

Tværfagligt samarbejde

Samarbejdet mellem psykologer og socialrådgivere fra Klinik for PTSD i Aarhus, konsulenterne fra Videnscenter om handicap, Region Midtjylland og Soldaterlegatet er et eksempel på, hvordan indsatser på tværs af fagligheder kan skabe varige effektfulde resultater.
Målet for samarbejdet er samtidig at føre resultaterne og videre til forhåbentlig at få forankret indsatsen hos kommuner og regioner. Det fortæller sekretariatschef i Soldaterlegatet Thore Clausen.

-Vores mål er at projektet udvikler sig til et varigt offentligt tilbud til psykisk skadede veteraner i Region Midtjylland, og på sigt danner præcedens for en tilsvarende rehabiliteringsindsats for en bredere patientgruppe i psykiatrien i alle landets regioner, siger Thore Clausen.

Fællesskaber og rutiner

’På vej mod en god hverdag’ bliver varetaget af to konsulenter fra Videnscenter om handicap: Morten Juhl Munk og Peter Due, der i tæt samarbejde byder ind med viden og kompetencer for at give veteranerne den rigtige støtte.

Mentorerne lægger særlig vægt på fire områder i deres arbejde: Frivillighed, fællesskab, rutiner og bevægelse. Det er nemlig afgørende, at veteranen har et fungerende hjem, får mulighed for at indgå i fællesskaber, får opbygget nogle grundlæggende rutiner i forhold til fx søvn før man kan nå til bevægelse og finde ud af, i hvilken retning ens liv skal bevæge sig.

Se interview med deltager i projektet Søren Tønning og socialrådgiver på Klinik for PTSD Sidsel Jacobsen.

Gå til Vimeo.com og søg på: En håndholdt indsats

Krigsdans

Krigsdans

Soldaterlegatet har støttet Marie Suul Brobakkes dokumentarfilm Krigsdans (2017), hvor man følger tre veteraner og Det Kongelige Teater i opsætningen af forestillingen I Føling (2015).

læs mere