Debatindlæg om hjælpen til hjemvendte veteraner

Mange veteraner med skader fra udsendelser har store vanskeligheder med at få et arbejdsliv og hverdagen til at fungere. Soldaterlegatet har skrevet et indspark til debatten i Politiken, der blev bragt lørdag den 12. december 2015.

Uddrag fra indlægget:

I de kommende 10 år vil cirka 3500 soldater forlade Forsvaret efter endt K35-kontrakt. Uanset deres helbred vil de have den udfordring, at de i mange år har arbejdet for samme organisation, og for manges vedkommende har de ikke har planlagt tiden efter Forsvaret tilstrækkelig – og Forsvaret forbereder dem heller ikke målrettet nok på skiftet. De er dermed i en situation, som kan sammenlignes med elitesportsudøvere – folk der i en årrække har brugt alle deres kræfter på en bestemt opgave, som ikke er arbejdsmarkedsorienteret og som bagefter kan have svært ved at sætte ord på personlige og faglige kompetencer.

Forsvaret har et ekstra stort ansvar over for sine ansatte, især for de mange der kun arbejder en begrænset årrække for organisationen. Disse ansatte må betragtes som udlånt fra civilsamfundet og skal løbende uddannes og kompetenceafklares, så de bedst muligt er rustet til det civile arbejdsmarked, når de leveres tilbage. Man kunne ønske sig, at Forsvaret udvikler en organisationskultur, der bygger på viljen til at skabe optimale forhold til de ansattes faglige udvikling med henblik på en succesrig (gen)indtræden på det civile arbejdsmarked. Dette vil både gøre Forsvaret attraktiv som arbejdsgiver for dygtige unge mennesker og være en stor anderkendelse af de ansatte, der på internationale missioner har risikeret liv, lemmer og psykisk helbred i tjenesten for Danmark.

Læs indlægget i sin helhed i Politiken her

Skrevet af Marie Tanggaard