Vejen til et godt hverdagsliv

Det første hold af veteraner, der deltager i projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’, mødtes i midten af november måned til et fire dages intensivt ophold på Egmont Højskolen. Fælles for alle deltagerne er, at de er diagnosticeret med PTSD og er ved eller netop har afsluttet deres behandlingsforløb i psykiatrien. Projektets formål er at støtte de deltagende veteraner til en god hverdag og videre ind på arbejdsmarkedet.

De 12 deltagere er alle bosat i Jylland og er udpeget til at deltage i projektet i et samarbejde mellem Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus, Handicapidrættens Videnscenter (HANDIVID) og Soldaterlegatet. Ti af dem mødte spændte op på seminarets første dag, hvor rygsækken var pakket med både nervøsitet og en smule forbehold over for det nye og ukendte, de skulle møde i de kommende fire dage. En enkelt deltager havde taget familien med, for at få tingene til at lykkes.

Forud for projektet har de indbudte potentielle deltagere først været til et informationsmøde på PTSD-klinikken i Aarhus og efterfølgende har de deltagere, der ytrede ønske om at deltage i projektet, talt med to 360 graders konsulenter fra HANDIVID forud for opholdet på Egmont.

Sport og kreativitet

I løbet af de fire internatdage var der tid til både personlige samtaler, hyggelige middage, udfordrende sportsgrene men også mulighed for eftertænksomhed og fordybelse i de kreative værksteder.

Socialrådgiver på PTSD-klinikken i Aarhus, Sidsel Jacobsen, der har fulgt veteranerne frem til deltagelsen i projektet, er meget positivt overrasket over at opleve, hvordan nogle af deltagerne på seminarets sidste dag fremstod så forandret, som de gjorde, på så kort tid. Mange af dem havde følte det som en stor udfordring at skulle være væk fra trygge rammer i flere dage i træk. Men det ændrede sig markant i løbet af opholdet.

-Det var fantastisk at se, hvilken forandring deltagerne havde gennemgået. De var trætte men glade og meget tilfredse med at have overskredet egne grænser og mødt andre med lignende problemstillinger, fortæller Sidsel Jacobsen.

Hun forventer, at deltagerne kan tage nogle af erfaringerne og de nye gode oplevelser med sig hjem og omsætte dem til deres hverdag – med god støtte fra 360 graders konsulenterne i HANDIVID.

-Jeg håber og tror, at de vil opleve sig bedre rustet til at forandre ting konkret i deres liv, fordi nogen udefra har banket på deres dør og etableret en relation, så de på den måde føler sig støttet til at tage nye skridt ud i livet, siger Sidsel Jacobsen.

At rumme drengerøven

En af de to 360 graders konsulenter fra HANDIVID Torben Pehrsson fortæller, hvordan han oplevede, at veteranerne var imponerende gode til at rumme hinandens forskelligheder og være sammen på en måde, der både rummede drengerøven i mennesket og de mere alvorlige sider af livet.

-Der var en høj grad af aktiv deltagelse under seminaret, men samtidig havde deltagerne også en evne til at sige fra, når det blev for meget for dem, siger Torben Pehrsson.

Efter nytår starter et nyt hold op – denne gang for sjællandske deltagere. Dette sker i samarbejde med Psykiatrisk Center København, der hen over efteråret har talt med de veteraner, der går i behandling for deres PTSD hos Psykiatrisk Center København om mulighederne i projektet.

FAKTA

Projektets overordnede mål er at vise, at en hårdt PTSD-ramt veteran, der med hjælp fra en personlig 360 graders konsulent, kan få et godt hverdagsliv og dermed det nødvendige fundament for at blive klar til et arbejde.

HVEM STÅR BAG:

Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 3 millioner kroner og planlagt til at løbe fra august 2015 indtil udgangen af 2016.

Soldaterlegatet har siden 2009 arbejdet med at støtte psykisk og fysisk sårede veteraner. Herigennem har Soldaterlegatet opnået en stor viden omkring de forhold, der virker forhindrende for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efter hjemsendelse fra en international militær mission. En stor del den støtte, Soldaterlegatet indtil nu har ydet, har været legater til individuel rådgivning og sparring med henblik på at støtte veteranen i at få skabt et stabilt fundament for et godt hverdags og dermed et godt udgangspunkt for et fremtidigt arbejdsliv. Et arbejde, der har motiveret fonden til at søsætte projektet med henblik på at bringe veteranerne tættere på et aktivt og positivt arbejdsliv.

Handicapidrættens Videnscenter er en selvejende institution, som siden 1995 bl.a. har arbejdet med helhedsorienteret, social og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering samt formidling af job til mennesker med fysiske, psykiske og sensoriske funktionsnedsættelser. Handicapidrættens Videnscenter har i de seneste 4-5 år medvirket til at adskillige veteraner med PTSD og andre psykiske problemer er kommet i gang med civil uddannelse og arbejde.

Projektet bliver gennemført i tæt samarbejde med Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus og Psykiatrisk Center København

FOR MERE INFORMATION OM PROJEKTET KONTAKT VENLIGST:

Thore Clausen, sekretariatschef i Soldaterlegatet
E-mail: tc@soldaterlegatet.dk
Mobil: 31 37 17 37

Torben Pehrsson, jobkonsulent i Handicapidrættens Videnscenter
E-mail: tp@handivid.dk
Tlf.: 46 34 00 00

Sidsel Jacobsen, socialrådgiver på Klinik for PTSD og Transkulturel
Psykiatri i Aarhus
E-mail: sidsjaco@rm.dk
Tlf.: 78 47 24 50

Læs mere om projektets mål og forløb her

Skrevet af Marie Tanggaard