Et godt hverdagsliv med PTSD

Søren Westermann har været udsendt seks gange med Forsvaret. I 1996 var han første gang udsendt til Bosnien – en udsendelse der, ifølge ham, påvirkede ham meget mentalt. Han er for nylig blevet diagnosticeret med PTSD og er nu sygemeldt. Gennem deltagelse i projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’ ved Handicapidrættens Videnscenter får han hjælp til at få en almindelig hverdag til at fungere hjemme som både ægtemand og far.

Siden marts 2016 har Søren Westermann været en del af projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’. Sammen med de andre deltagere på hold II deltog han ved projektets begyndelse på en uges ophold på Egmont Højskolen med det formål først og fremmest at komme væk hjemmefra de vante roller og dermed få mulighed for at kigge hjem på det liv, man har. Efterfølgende er Sørens mentor Peter kommet på besøg hjemme hos ham, hvor de sammen finder ud af, hvad der skal til, for at Søren kan få en velfungerende hverdag og etablere det nødvendige fundament til at blive klar til at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Nødvendig ro

Søren er 40 år gammel. I det meste af sit arbejdsliv, har han været i Forsvaret, indtil hans K35-kontrakt udløb i 2011. I maj 2016 blev han sygemeldt, men vejen til sygemeldingen har haft et langt tilløb. Med hjælp fra sin mentor Peter, anerkendte Søren, at det var en god idé at blive sygemeldt for at få ro i hovedet. Udover tilknytningen til en fast mentor, har projektet tilbudt ham et forløb med mindfulness og yoga sammen med de andre deltagere i projektet. Det følger han nu hver uge og er noget, han glæder sig til hver gang, fordi det giver ham den nødvendige ro for at kunne skabe et godt hverdagsliv.

I årene efter at kontrakten med Forsvaret ophørte, arbejdede Søren på forskellige opholdssteder for unge og senest som bevæbnet vagt. Men en knæskade gjorde det svært for ham at fortsætte med det arbejde, og han har nu søgt kommunen om revalidering med henblik på at blive friluftsvejleder. Naturen har nemlig den samme effekt på Søren som yogatimerne har. Han slapper af i både hoved og krop.

Hør Søren Westermann fortælle sin historie om, hvordan det føles altid at være opmærksom i sin hverdag, og hvordan han nu får hjælp af sin mentor Peter Due fra Handicapidrættens Videnscenter:

Projektet ‘Vejen til et godt hverdagsliv’ vil:

  • Kortlægge, hvad et godt hverdagsliv er, samt undersøge, i hvilken udstrækning og med hvilke virkemidler en god hverdag kan lede til uddannelse og beskæftigelse for en veteran med psyko-sociale problemer.
  • Støtte veteranen gennem personlig støtte fra en 360 graders konsulent, så veteranen fastholder sin positive udvikling med henblik på at skabe et godt hverdagsliv, herunder hjælpe veteranen til at overvinde barrierer, rydde op i gamle mønstre og støtte vedkommende til at orientere sig i nye retninger.
  • Støtte veteranen så langt, at denne begynder at se positivt på fremtiden og selvstændigt foretager de nødvendige valg for at fortsætte den personlige udvikling frem mod indtræden på arbejdsmarkedet.
  • Sikre at veteranen får etableret et godt hverdagsliv samt få etableret kontakt til og samarbejde med private virksomheder med henblik på genindtræden på arbejdsmarkedet.
  • Fakta
    • Initiativet er et samarbejde mellem Soldaterlegatet, Handicapidrættens Videnscenter, psykiatrien og Københavns Universitet.
    • Samarbejdet vil løbende blive fulgt og analyseret af Birgitte Refslund Sørensen Og Matti Weisdorf fra Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. De vil  gennem interview og observationer undersøge veteranernes forståelse og praktisering af ’et godt hverdagsliv’ ved hjælp af kvalitative etnografiske metoder. Evalueringen af projektet er færdig primo 2017.

Skrevet af Marie Tanggaard