Forsvaret giver sig på spørgsmål om svie og smerte

Forsvaret er nu indstillet på at give skadede veteraner godtgørelse for svie og smerte – men ikke til balkanveteraner udsendt før 14. august 1996.

Forsvaret ved afdelingschefen for FAEK (Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor) giver sig på spørgsmålet om forældelse af krav på kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte. Det sker efter langvarige drøftelser mellem Forsvaret og advokatfirmaet Elmer & Partnere på vegne af Soldaterlegatet.

-Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor vil, som også foreslået af Elmer & Partnere, tage hovedafsæt i arbejdsskadesikringslovens særregel om forældelse. Det betyder, at rigtig mange vil kunne få svie- og smertegodtgørelse. Vi er dog juridisk bundet af en ikrafttrædelsesdato, som er den 14. august 1996, siger Pernille Hershøj, afdelingschef for FAEK.

Advokat Birgitte Filtenborg fra Elmer & Partnere er meget tilfreds med, at Forsvaret nu alligevel ikke vil påberåbe sig, at krav på svie og smerte er forældet, før veteranerne selv er blevet bevidste om, at de er blevet syge, og før de har fået Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse af deres sygdom, typisk PTSD.

Hvad angår skæringsdatoen den 14. august 1996 for godtgørelse for svie og smerte, arbejder Soldaterlegatet på at få politisk opbakning til at få ændret denne.

FN-erstatning

Forsvaret er nu også efter pres fra Elmer & Partnere indstillet på at påtage sig opgaven med at ansøge om FN-erstatning til de veteraner, som har været udsendt af FN og pådraget sig en arbejdsskade.

-Arbejdet med ansøgning om FN-erstatning er meget omstændeligt. Ansøgningen skal være på engelsk, og de lægelige bilag skal være officielt oversat til engelsk. En uoverskuelig opgave for mange af de syge veteraner, så det er meget glædeligt, at Forsvaret også på dette punkt har ændret holdning og nu påtager sig opgaven alligevel, fortæller Birgitte Filtenborg.

Det er Elmer & Partners erfaring, at det tager cirka to år at få behandlet en sådan ansøgning. En eventuel erstatningen i sager om pådraget psykisk sygdom kan forventes at være i størrelsesordenen 7.-14.000 dollars.

Eventuelle spørgsmål angående ovenstående kan rettes til advokat Birgitte Filtenborg på bf@elmer-adv.dk  eller til advokat Karsten Høj på kh@elmer-adv.dk

Skrevet af Marie Tanggaard