Forsvaret tilbagekalder ankesager

Efter en fornyet gennemgang af en række ankesager efter afgørelser i særlovssager tilbagekalder Forsvaret sine anker. Soldaterlegatets advokater Birgitte Filtenborg (Elmer & Partnere) og Mads Pramming (KroerPramming) reagerede hurtigt på Forsvarets anker og kunne ved hjælp af en god dialog med Forsvaret bidrage til, at sagerne blev revurderet og nu altså kan lukkes.

Birgitte Filtenborg udtaler efter denne drejning i sagen:

”Heldigvis har Forsvaret erkendt, at der ikke er grundlag for at opretholde de indgivne anker, og dermed undgår veteranerne nu langvarige og unødige ankesager.” Hun tilføjer: ”Nu håber jeg, at der er skabt ro om disse sager, og at Arbejdsskadestyrelsen kan leve op det, som styrelsen har lovet, nemlig at alle veteransager fra før 2013 vil blive afgjort inden årets udgang. Det har været en årelang kamp at få sagerne om psykisk sygdom hos veteranerne på rette spor i Arbejdsskadestyrelsen, og der er blevet vedtaget en særlov for veteranerne, fordi der er et bredt flertal i folketinget for, at de soldater, som er blevet syge, skal have erstatning herfor – så nu har veteranerne brug for en hurtig afslutning på sagerne.”

Læs Forsvarets pressemeddelelse her.

Skrevet af Charlotte Bækdahl