Høring om veteraners arbejdsskadesager

Invitation: Den 4. februar kl. 13-16 arrangerer Soldaterlegatet sammen med SF en åben høring om veteraners arbejdsskadesager på Christiansborg.

En juridisk rapport retter alvorlig kritik mod arbejdsskademyndighederne for ikke at behandle veteraners psykiske arbejdsskadesager i overensstemmelse med gældende ret. På den baggrund arrangerer Soldaterlegatet en høring på Christiansborg for at præsentere kritikken og anbefalinger til tiltag. Alle er velkomne men tilmelding kræves.

Program:

TILMELDING
Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen) til: soldaterlegat@soldaterlegatet.dk senest den 30. januar. Angiv venligst navn og organisation/medie.

Baggrund: Siden 2013 har Soldaterlegatet påpeget gennemgående problemer i arbejdsskademyndighedernes behandling af sagerne, senest ved offentliggørelsen af en omfattende juridisk analyse af 693 sager i oktober 2019. Rapporten rejser alvorlig kritik af myndighedernes sagsbehandling og juridiske vurderinger og viser, hvordan veteraner på et ulovligt grundlag får afslag på anerkendelse og erstatning. Kritikken angår særligt Belastningskriteriet (myndighederne stiller strengere krav, end lovgivningen tillader i forhold til den belastning, soldaterne skal have været udsat for) samt Tidskriteriet (myndighederne stillere strengere krav til beviserne for den tidsmæssige sammenhæng mellem belastning og sygdom, end der er hjemmel til i lovgivningen). Ankestyrelsen og AES har i deres tilbagemeldinger på rapporten afvist, at de begår fejl.

For mere information, kontakt:
Thore Clausen, sekretariatschef i Soldaterlegatet på tc@soldaterlegatet.dk / m. 31 37 17 37
Marie Tanggaard, kommunikationsansvarlig i Soldaterlegatet på mt@soldaterlegatet.dk / m. 21 25 58 45

Links:

Skrevet af Marie Tanggaard