Hver tredje Afghanistan-veteran har PTSD-symptomer

En ny undersøgelse fra Veterancentret viser, at andelen af veteraner med symptomer på PTSD og depression stiger i årene efter hjemkomsten fra Afghanistan.

Undersøgelsen bygger på tal fra hold 7, hvor soldater i 2009 var udsendt til Afghanistan på ISAF7. 6 ½ år efter hjemkomst har man for anden gang undersøgt, hvordan de har det. Første gang var 2 ½ efter hjemkomst. Resultaterne af undersøgelsen viser, at 6,5 år efter hjemkomst fra Afghanistan udgør andelen af personer med højt PTSD-symptomniveau på ISAF7 13,7 %, mens andelen med moderat PTSD-symptomniveau udgør 19 %. Det er med andre ord hver tredje veteran, der oplever symptomer på PTSD. Tilsvarende udgør andelen med moderate eller svære depressionssymptomer hhv. 7,5 % og 6,5 % – altså hver syvende.

De nye tal viser en klar stigning i forhold til, da holdet blev undersøgt 2 ½ år efter dets hjemkomst. Her var andelen med svære PTSD-symptomer på 9,6 % og andelen med moderate eller svære depressionssymptomer i alt 9 %.

Soldaterlegatets sekretariatschef mener, at tallene er med til at underbygge den stigende formodning, der har været i veteranverden om, at der er flere veteraner med psykiske traumer, end tallene har vist.

-Undersøgelsen kan forhåbentlig bidrage til, at vi kan aflive den gængse opfattelse af, at 10 % af veteranerne får traume af deres udsendelse, mens 90 % kommer styrket hjem. Det er på tide, at vi differentierer dette forenklede syn på realiteten. Vi kan slå fast, at gruppen af soldater, der får alvorlige psykiske helbredsproblemer efter udsendelse i en hård mission som ISAF7 var, er større end 10 %. Derudover må vi erkende, at der er yderligere cirka 20 % af soldaterne, som efter udsendelsen har en betydeligt svækket psyke og som er i fare for at skulle opleve yderligere forværring af deres helbredstilstand med årene, hvis ikke de får den rette støtte, udtaler Thore Clausen.

Lignende resultater i andre lande

Resultaterne fra den nye undersøgelse er i tråd med international forskning, der ligeledes viser, at for mange udsendte, opstår symptomerne først adskillige år efter udsendelsen. Dermed kan de nye tal betyde, at vi i Danmark skal ændre den nuværende indsats over for hjemvendte veteraner og måske skelne mere til rehabiliteringen i udlandet.

-Undersøgelsen peger på, at selvom tiden går, bliver det ikke mindre vigtigt at være opmærksom på veteraners mentale helbred. Der kan derfor være brug for en opfølgende indsats mere end otte år efter udsendelsen. Et andet tiltag kunne være at støtte og fastholde veteranens netværk,  siger chef for Veterancentret oberst Jette Albinus.

Arbejdsskadesager under mulig pres

Den nye rapport kan desuden blive et vigtigt pejlemærke for, hvordan man fremover bør bedømme veteraners arbejdsskadesager, nu da vi med sikkerhed ved, at symptomerne på psykiske traumer stiger med tiden. Det mener Soldaterlegatets sekretariatschef Thore Clausen.

-De mange afviste arbejdsskadesager i 2016 med begrundelse i en manglende tidsmæssig sammenhæng presses hårdt af undersøgelsens resultater. Undersøgelsen tydeliggør, at udsendelse i krig for mange soldater betyder en afgørende svækkelse af deres psykiske helbred, og at latenstiden for PTSD’ens udbrud kan være meget langt, siger Thore Clausen.

I alt har 432 af de 701 hjemvendte veteraner på ISAF hold 7 – svarende til 61,6 procent – deltaget i undersøgelsen fra Veterancentret 6½ år efter hjemkomsten fra Afghanistan.

Læs rapporten her

Skrevet af Marie Tanggaard