Hvor længe skal veteraner vente på svar?

Flere veteraner med en anerkendt arbejdsskade har nu ventet siden 2014 på, at Forsvaret tager stilling til veteranernes ret til godtgørelse for svie og smerte. Soldaterlegatets advokat Birgitte Filtenborg fra advokatfirmaet Elmer & Partnere har i et brev til Forsvarsministeren og Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) krævet et svar på, hvor længe veteranerne skal vente.

De fleste af de veteraner, Birgitte Filtenborg repræsenterer, har alle fået anerkendt deres sag i løbet af 2014. Det drejer sig typisk om meget gamle sager, der er blevet genoptaget i Arbejdsskadestyrelsen efter 6-månedersreglens ophævelse. Da sagerne blev anerkendt sidste år, søgte Birgitte Filtenborg om godtgørelse for svie og smerte hos FAEK.

– Lige nu her på kontoret drejer det sig om cirka 20 veteraner, der venter på svar. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke tager en beslutning og tager stilling til, om de har ret til en godtgørelse for svie og smerte. Veteranerne har brug for at få sat punktum i deres sag, siger Birgitte Filtenborg.

Birgitte Filtenborg reagerer først og fremmest, fordi hun kan mærke på veteranerne, at de er ved at være der, hvor de ikke forstår, hvorfor de ikke får et svar fra deres arbejdsgivere og er begyndt at tænke over, hvad der ligger i det.

– Veteranerne har jo fået anerkendt deres arbejdsskade og mangler bare den sidste lille del for at få afsluttet deres sag helt. Lige nu handler det om nogle i Forsvarsministeriet, der ikke kan beslutte sig. Men det er jo bare et spørgsmål om at vælge A eller B, fastslår Birgitte Filtenborg.

I brevet til FAEK og Forsvarsministeren skriver hun bl.a.:

Som advokat for Soldaterlegatet og et stort antal veteraner henvender jeg mig for at høre, hvor længe veteranerne med en anerkendt arbejdsskade fortsat skal vente på Forsvarets stillingtagen til veteranernes ret til kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte.

Jeg kan samtidig oplyse, at mange af veteranerne ikke forstår, hvorfor det nu er Forsvaret/deres (tidligere) arbejdsgiver, som skal trække deres sag i langdrag.

Først kæmpede veteranerne en årelang kamp mod Arbejdsskadestyrelsen for at få anerkendt en arbejdsskade. Da anerkendelsen kom, var det for rigtig mange en stor forløsning, for nu havde de fået officielt papir på, at det rent faktisk var de oplevelser og hændelser, som de havde været udsat for under udsendelse som soldat, som havde gjort dem syge. Det, at Forsvarets stillingtagen til deres ret til kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte nu trækker så meget ud som det gør, har desværre den virkning, at mange af veteranerne nu igen rammes af den følelse, som de havde under den årelange sagsbehandling af deres sag i Arbejdsskadestyrelsen, nemlig følelsen af at blive dårligt behandlet og følelsen af mismod.

Derfor skal jeg på det kraftigste opfordre til, at sagerne nu afsluttes snarest.

Læs brevet til Forsvarsministeren og  FAEK i sin helhed på advokatfirmaet Elmer & Partneres hjemmeside .

Skrevet af Marie Tanggaard