Interview med advokat Mads Krøger Pramming

Mads Krøger Pramming er advokat og partner i Kroer Pramming Advokater. Han har i mange år arbejdet med arbejdsskadesager og hjulpet omkring 100 veteraner med deres PTSD-sager, hvor han blandt andet også har anlagt de første principielle retssager mod staten på dette område. Endvidere har Mads Krøger Pramming gennem de sidste par år varetaget og hjulpet en del af de veteraner, som er blevet indstillet til et legat til juridisk rådgivning fra Soldaterlegatet med henblik på støtte til deres arbejdsskadesag.

SL: Den 23. april 2013 vedtog et samlet folketing at afskaffe den såkaldte 6-månedersregel, der i praksis betød, at Arbejdsskadestyrelsen ikke ville anerkende, at en soldat var blevet psykisk skadet i krig, medmindre han/hun havde været til læge inden for 6 måneder, fra vedkommende kom tilbage fra udsendelse. Hvilken betydning vurderer du, at denne beslutning har haft for veteranerne retsmæssigt såvel som personligt?

MKP: Jeg tror, det har haft kolossal betydning for veteranerne, at Folketinget har anerkendt, at sagerne er blevet fejlbehandlet af Arbejdsskadestyrelsen. Det har været fantastisk at være med i det politiske forløb og se, hvordan veteranerne – med uvurderlig støtte fra Soldaterlegatet – har kæmpet denne kamp med demonstrationer, konferencer og møder med politikerne og pressen. Det er ikke nemt at kæmpe sådan en kamp, når man har PTSD, og jeg har været stolt over at få lov til at være med.

Rent juridisk har vi desværre ikke set resultatet endnu, da vi venter på, at de endelige regler bliver vedtaget. Men det kommer til at få kæmpestor betydning. Jeg vil tro, at mindst halvdelen af dem, der har fået afslag, vil få deres skader anerkendt.

SL: Kan du helt konkret  sætte  ord  på,  hvordan du typisk hjælper en veteran med pågældendes arbejdsskadesag?

MKP: Når jeg begynder på en ny sag, holder jeg selvfølgelig et møde med veteranen, hvor vi taler det hele igennem. Vi lægger så en plan for det videre forløb, og jeg sørger for at skrive rundt til Forsvaret, læger, psykologer, psykiatere, pårørende osv. for at samle skyts til at kunne behandle sagen optimalt. Det handler som regel om at få samlet beviser sammen om to ting: hvad de har oplevet under udsendelsen, og hvornår symptomerne begyndte.

Som regel er det, der har størst betydning for dem, jeg hjælper, at de kan overlade sagen til en ekspert. Altså, at sagen nu er i trygge hænder hos mig – og at de ikke længere behøver at bekymre sig for breve fra Arbejdsskadestyrelsen. Jeg oplever, at det er en kolossal lettelse for de fleste, at de ikke længere selv sidder alene med en kompliceret sag men kan overlade ansvaret til en anden.

SL: Du har i forbindelse med dit arbejde anlagt flere principielle retssager, og i 2012 opnåede du fri proces for en veteran. Hvad betød det for veteranerne samlet set, og har der udover denne sejr og afskaffelsen af 6-månedersreglen været andre gennembrud for veteranerne?

MKP: Jeg har i alt anlagt ti sager mod arbejdsskademyndighederne. I alle sagerne er der opnået fri proces, hvilket betyder, at det er staten, der betaler. Den første sag blev vundet i 2013, og det er naturligvis en af de sejre, der betyder allermest for mig.

Retssagerne har selvfølgelig også været med til at skabe opmærksomhed på 6-månedersreglen og lagt et pres på myndighederne og Folketinget i forhold til at ændre den urimelige regel.

Ud over 6-månedersreglen, synes jeg, at det største gennembrud har været, at veteranerne har fået en fælles stemme og er kommet til orde i den offentlige debat.

Da jeg begyndte at arbejde med veteranernes sager for snart fem år siden, var der langt imellem, at man hørte noget om veteraners vilkår i den offentlige debat. Jeg tror, at de fleste danskere nu er klar over, at der er et problem med psykisk og fysisk sårede veteraner, som skal tages alvorligt, og som ikke forsvinder lige med det samme. Den udvikling skyldes i høj grad Soldaterlegatets støtte og engagement.

SL: Du har mange års erfaring med og kendskab til veteranerne – hvad er dit overordnede indtryk af deres situation og de udfordringer, de står overfor?

MKP: Med den opmærksomhed, der nu er skabt om problemerne, er jeg optimistisk i forhold til fremtiden og tænker, at det er blevet lidt nemmere at være såret veteran i dag end for fem år siden. Mit indtryk er dog, at der stadig er mange problemer, der skal tages hånd om. Ikke mindst i veteranernes møde med det kommunale system, hvor mange sagsbehandlere simpelthen ikke er kompetente i forhold til de særlige problemer psykisk sårede veteraner slås med.

Derudover er det stadigvæk et kolossalt problem i arbejdsskadesagerne, at de i Forsvaret har været alt for dårlige til at skrive ned, hvad der er foregået på missionerne. Det skaber store bevisproblemer i sagerne og betyder, at det ofte er veteranen selv, der skal kunne bevise, hvad han/hun har oplevet i et fremmed land for måske ti år siden.

SL: Folketingets afskaffelse af  6-månedersreglen betyder bl.a., at Arbejdsskadestyrelsen har genoptaget alle sagerne i juni 2013. Hvad forventer du, at der vil ske på området, og hvilke udfordringer tror du, at vi vil se i den nærmeste fremtid?

MKP: Den udfordring, der skal tages  hånd  om nu, er, at det er veteranerne selv, der skal bevise, hvad de har oplevet i krig, og at Forsvaret ikke kan hjælpe ordentligt med dokumentationen. Det betyder, at mange veteraner ikke får anerkendt deres skader. Det er der, jeg retter mit fokus, nu hvor den første forhindring – 6-månedersreglen – er ryddet af vejen.

Desuden er der et andet stort problem, nemlig selve den måde som de psykiske skader vurderes på. Psykiske skader tages slet ikke alvorligt nok. En veteran med alvorlig PTSD, får typisk en méngrad på 20 %, hvilket svarer til at miste lillefingeren og ringfingeren i en ulykke. Det er alt for lavt, og det skal der også gøres noget ved hurtigst muligt.

Soldaterlegatet samarbejder blandt andre med Elmer & Partnere Advokater, som førte balkanveterans arbejdsskade med succes. Læs mere her.

Skrevet af Charlotte Bækdahl