’Jeg føler mig mere afklaret’

Soldaterlegatet har fulgt veteranen Jakob Andersen på hans rejse fra militær til civil gennem de sidste tre år. En rejse fra soldat, studerende til sygemeldt og til nu, hvor han netop er blevet godkendt til et fleksjob. Han er diagnosticeret med PTSD og begyndte i 2018 at træne med DIF Soldaterprojekt. Et længerevarende vægttab, en ny fast bolig og en social omgangskreds har skabt rammerne for et nyt liv.

Soldaterlegatet møder Jakob en solrig morgen på golfbanen i Hjortespring lidt uden for København, hvor han arbejder to dage om ugen. Han har været i praktik og jobprøvning i et år og har fået en næsten almindelig hverdag til at fungere. Næsten – fordi han med sin PTSD stadig ikke kan overskue mange mennesker ret lang tid ad gangen eller et arbejde med mange forskelligartede opgaver. Derfor er afgørelsen om tildeling af fleksjob en milepæl i Jakobs rejse mod en ny hverdag, og han er tydeligvis glad.

– Jeg er bare så glad for at arbejde her i golfklubben, hvor jeg kan få lov til at udføre opgaver, jeg reelt kan overskue og i mit eget tempo. Nu håber jeg bare, at jeg kan få lov til at blive her i et fleksjob,’ fortæller Jakob.

Ordnung muss sein…

Når Jakob møder om morgenen, går han med det samme i gang med dagens opgaver. Han vander og plejer de store hortensiaer foran klubhuset, fejer i medlemmernes depotrum og tømmer de små affaldsspande, der står overalt – alt imens han holder skarpt øje med slikpapir, cigaretskodder og andet skidt, der måtte ligge på græsset. Intet går Jakobs næse forbi, og han går med stor iver op i sit arbejde.

-Her skal være pænt, og det er mit ansvar, at der ikke ligger skrald nogen steder. Det er bedre at tage det med det samme, inden det bliver delt i mange stykker. Det kan godt stresse mig, hvis jeg ikke når det, jeg skal,’ siger Jakob.

Træningen holder det sorte hul på afstand

Kommunen har vurderet, at Jakob kan arbejde seks timer om ugen. Hvis han arbejder mere, bliver han nemt overbelastet med det resultat, at han må blive hjemme i op til flere dage for at få ro på. Ved siden af arbejdet deltager han i Safe Zone-træninger, camps og aktiviteter i DIF Soldaterprojekts regi, når overskuddet er der. Desuden har han været med Invictus Games i Sydney i 2018.

-Det bedste ved at være herude i golfklubben er det sociale, men træningen har hjulpet mig til at distancere mig fra det berømte sorte hul.  siger Jakob.

Se hvordan Jakobs arbejdsdag ser ud på golfbanen:

Efter interviewet med Jakob har han fået lov til at blive i golfklubben i en fleksjob-ansættelse. Det fortalte en meget glad og lettet veteran – og nu servicemedarbejder.

FAKTA

Jakob Andersen er én af fire veteraner, Soldaterlegatet følger gennem deres deltagelse i DIF Soldaterprojekt for at se, hvad idrætten kan gøre for netop dem og deres livssituation.

Jakob er 39 år og var ansat i Forsvaret i mange år, inden han blev diagnosticeret med PTSD på baggrund af oplevelser under sine udsendelser. I efteråret 2017 blev han tilknyttet brobyggerfunktionen ved Veterancentret, hvor han blev tilbudt at deltage i DIF Soldaterprojekt, der tilbyder idrætsaktiviteter og -fællesskaber for psykisk og fysisk skadede soldater med det formål at give dem et socialt fundament og springbræt til et civilt liv. Som udgangspunkt valgte Jakob at gå med i DIF Soldaterprojekt på grund af idrætten. Men da han fik at vide, at der i træningstilbuddet også ville deltage andre veteraner med samme problemer i hverdagen, var han mere end klar på at prøve det.

DIF Soldaterprojekt skal medvirke til en inklusion af de skadede veteraner og til en opbygning af et klubnetværk og et fællesskab i relevante idrætsforeninger under DIF sammen med andre udøvere. Idrætstilbuddet og det sociale fundament skal være et springbræt for de skadede veteraner på deres vej fra en militær karriere til et liv i det civile.

Skrevet af Marie Tanggard