PTSD-sager kan genoptages efter landsretsdom

På baggrund af en dom fra Vestre Landsret i juni måned i år, har Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at veteraner, der har fået afvist sager om PTSD begrundet med manglende tidsmæssig sammenhæng, kan få dem genoptaget. Derudover vil man igangsætte en udredning af udviklingen af PTSD.

Det er en god nyhed, at veteraner der uretmæssigt har fået deres arbejdsskadesager afvist nu kan få dem genoptaget. Men – det ændrer ikke på, at myndighederne stadig ikke sagsbehandler med hjemmel i lovgivningen, mener Soldaterlegatet.

Dommen fra Vestre Landsret vurderede, at der ikke behøver at være en tidsmæssig sammenhæng på de oprindelige 6 måneder fra soldatens hjemkomst til symptomudbrud, for at PTSD kan anerkendes som erhvervssygdom. Derfor går Erhvervssygdomsudvalget nu i gang med at udrede den tidsmæssige sammenhæng og udviklingen af PTSD, så man kan vurdere, hvordan praksis for anerkendelse af PTSD på arbejdsskadeområdet skal være fremover. Det fremgår af en pressemeddelelse fra beskæftigelsesministeriet den 19. september 2020.

Ret til erstatning

Advokat Mads Krøger Pramming, der har ført over 400 veteransager mener, at udmeldingen er et fint skridt på vejen til større retfærdighed for veteranerne.

-Jeg er rigtig glad for, at der endelig sker noget. Myndighederne har endelig fået øjnene op for, at man har fejlbehandlet hundredvis af sager – noget vi har sagt i årevis. Men jeg studser lidt over, at Vestre Landsrets kendelse bliver udlagt som noget nyt. Dommen siger ikke andet end det, speciallæger og jurister hele tiden har sagt: Hvis man bliver syg af sin udsendelse, har man ret til erstatning.  Det har myndighederne ikke lyttet til og har derfor i årevis afvist at give veteraner med PTSD deres retmæssige erstatninger. Jeg forstår godt, at AES skal bruge dommen til at redde ansigt, men der er faktisk ikke noget nyt i dommen,’ fastslå Mads Krøger Pramming fra Ehmer Pramming Advokater.  

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagde den 21. september til Altinget.dk, at han er tilfreds med, at sagsbehandlingen af de konkrete PTSD-sager fortsætter, og at veteraner og andre med PTSD kan få genoptaget deres sag. 

Det er altså op til den enkelte veteran at få genoptaget sin sag – og ikke noget der sker automatisk. Det er ikke godt nok, siger Mads Krøger Pramming.

-AES har en forpligtelse til at selv at prøve at identificere sagerne i stedet for at bede veteranerne gøre det. Jeg gætter på, at det må være meget nemt at finde de veteraner, der har fået afvist pga. manglende tidsmæssig sammenhæng, mener Mads Krøger Pramming.

Problemet er ikke løst

Landsretsdommen fastslår ganske enkelt, at hvis speciallægerne siger, at man er blevet syg af sin udsendelse, har man ret til erstatning. Dermed underkender dommen den meget strenge praksis, myndigheder fører, hvor de afviser speciallægernes diagnoser.

-I de sager, der afvises på grund af manglende bevis for hvor store belastninger, veteranen har været udsat for, gælder det samme som i de sager om manglende tidsmæssig sammenhæng. Myndighederne lytter ikke til speciallægernes ord men fører en praksis, de selv har fundet på. Derfor må man også gennemgå sager, der er afvist pga. belastningskriteriet. Problemet er ikke løst endnu, siger Mads Krøger Pramming.  

FAKTA

Beskæftigelsesministeren vil senere på efteråret indkalde beskæftigelses- og forsvarsudvalget til drøftelse af den fremtidige veteranindsats, hvor Soldaterlegatet og jurister er inviteret med ved bordet.

Skrevet af Marie Tanggaard