Kritik af praksisundersøgelse

En ny praksisundersøgelse af sagsbehandlingen i AES konstaterer problemer med formidlingen i afgørelserne. Men grundlaget for undersøgelsen møder skarp kritik.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er blevet undersøgt af sin egen ankeinstans: Ankestyrelsen. Det i sig selv kan skurre i nogles ører. Men nu er den her, og resultatet af undersøgelsen påpeger, at formuleringerne i de afgørelser og svar, som veteranerne modtager fra AES, er svære at læse og forstå.

Advokat Mads Krøger Pramming, der fører mange af arbejdsskadesagerne for skadede veteraner, kalder problemerne, der er påpeget i rapporten, for sløring.

-Man har jo skulle finde et eller andet, for at sløre, at man var ulven, der var sat til at vogte fårene. Og det er så blevet til dette helt ufarlige ’fund’ om, at veteranen kan have svært ved at forstå afgørelsen og følgebrevet. De veteraner, jeg har mødt, er kvikke mennesker og kan sagtens forstå deres afslag og følgebrevet, og jeg tror i øvrigt ikke på, at man kan lukke munden på veteranerne ved at kommunikere en materielt forkert og uretfærdig afgørelse på en eller anden smart måde, siger Mads Krøger Pramming fra Ehmer Pramming Advokater.

Undersøger sig selv

Praksisundersøgelsen, der var led i beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens veteranpakke fra september 2017, er fortaget på et helt forkert grundlag, og det er misvisende overhovedet at kalde det en undersøgelse. Det mener både Mads Krøger Pramming og advokat Karsten Høj fra Elmer Advokater, der sammen fører de såkaldte second opinion-sager for veteraner, der har ansøgt om erstatning for en psykisk arbejdsskade i forbindelse med deres udsendelse.

-Da undersøgelsen blev besluttet i efteråret 2017, skrev Elmer Advokater til beskæftigelsesministeren, at vi advarede mod at lade Ankestyrelsen lave undersøgelsen, da Ankestyrelsen er klageinstans for afgørelserne truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I forvaltningen af reglerne er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som underinstans bundet af Ankestyrelsens afgørelser på området. Det ville derfor være en mindre sensation, hvis undersøgelsen havde vist nogen væsentlig forskel. En sådan undersøgelse burde derfor have været foretaget af andre end myndighederne selv, mener Karsten Høj.

Mads Krøger Pramming forklarer, at der faktisk kun er én eneste myndighed, der giver flere afslag til veteranerne end AES – og det er Ankestyrelsen, hvor man nærmest konsekvent tilsidesætter sundhedsvæsnets sikre konklusioner.

-Langt de fleste af veteranernes afslag kommer fra Ankestyrelsen, og det er derfor bizart, at man har sat Ankestyrelsen til at undersøge, om AES behandler sagerne ordentligt. Enhver kritik de måtte komme med, ville nemlig også være en kritik af dem selv. Så det er i mine øjne misvisende at kalde det undersøgelse, siger Mads Krøger Pramming.

Ingen overraskelse

I undersøgelsen er Ankestyrelsen nået frem til, at de i 48 af de 50 undersøgte sager med afslag på anerkendelse ville være kommet til samme resultat som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men det resultat giver de to advokater med speciale på området ikke meget for.

-Ikke overraskende er Ankestyrelsen kommet frem til, at AES behandler sagerne korrekt – og dog – for Ankestyrelsen ville faktisk i 10 ud af 49 sager være gået endnu længere og også ændret diagnosen på veteranerne, nu man alligevel var i gang, bemærker Mads Krøger Pramming.

Karsten Høj er enig i, at det på ingen måde er overraskende, at Ankestyrelsen konkluderer, at de ville være nået til samme resultat som AES.

Uændret praksis

Tilbage står veteraner, advokater og veteranorganisationer med en undersøgelse, der overordnet viser, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) lever op til regler og praksis på området, men at der er udfordringer med kommunikationen. Undersøgelsen får imidlertid så meget kritik for sin præmis, at det er tvivlsomt, hvor meget den reelt kan bruges til.

Tilbage står også, at sagsbehandlingen af veteraners arbejdsskadesager fortsætter som førhen med samme praksis. En praksis de to advokater ofte har anfægtet, fordi de mener, at AES uden at blinke tilsidesætter vurderinger fra speciallæger i arbejdsskadesagerne.

Links til beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

En af Soldaterlegatets største uddelingsposter er legater til juridisk rådgivning – herunder legater til veteraner, der ønsker en second opinion på deres afviste arbejdsskadesag. Sagerne varetages af advokater hos Ehmer Pramming Advokater og Elmer Partner Advokater og siden 2010 har Soldaterlegatet tildelt godt 660 legater af denne type.

Skrevet af Marie Tanggaard