Lægelig second opinion-ordning fortsætter

Retten til at få en second opinion og genoptaget en arbejdsskadesag, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afvist den, forlænges.

Det er politisk besluttet, at retten til at få en ny speciallægeerklæring forlænges til 30/6-25.

Det betyder, at man kan få en second opinion og genoptaget sagen, hvis AES har afvist at anerkende en psykiske arbejdsskade. Man kan også få en second opinion, inden sagen bliver endelig afgjort, hvis AES agter at afvise den. Det vil stå i partshøringsbrevet. Muligheden gælder kun én gang.

AES har desværre stadig ikke lagt en orientering ud om forlængelsen – men deres oprindelige nyhed om ordningen, som løb fra 2018-2021, kan læses her:

Genoptagelse af afviste veteransager

Denne politiske aftale om veteraner kan ses i Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse af 19/11-21 med link til hele aftalen (om en lang række områder), hvor der på side 15 står:

”Initiativ Tryghed for veteraner

Initiativets formål er dels at sikre en hurtigere sagsbehandlingstid i veteransager vedrørende psykiske sygdomme og dels at tilbyde veteraner med sager vedrørende psykiske sygdomme, som er afgjort eller indkommet i perioden fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2025, og som umiddelbart står til afvisning, en second opinion…”.

Soldaterlegatet konstaterer, at ordningen ikke har gjort særlig forskel på anerkendelsesraten. Vi forventer desværre heller ikke, at ordningen kommer til at virke bedre fremover, fordi den ikke løser de afgørende problemer i AES’ sagsbehandling med hensyn til korrekt bevisvurdering.
Vi vil fortsat følge udviklingen tæt.

Skrevet af Ib Keld Jensen