Mindful Medicin

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) er et videnskabeligt dokumenteret mentalt træningsprogram, der kan nedsætte fysiske og psykiske symptomer og derved forbedre livskvalitet og funktionsniveau. En gruppe af 12 hjemvendte soldater med psykiske skader har siden marts været i gang med et forløb på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitet.

Men hvordan foregår træningen egentlig, og hvordan virker teorien i praksis? Det kan man nu se i filmen ’Mindful Medicin’ der netop har haft premiere i Aarhus og på Panum Instituttet i København. Filmen er produceret af Mette Bahnsen fra Persona Film. Filmen følger især tre deltagere, der via MBSR opdager nye sider af sig selv, og som gennem hårdt mentalt arbejde får det bedre.

Stresshåndtering

Gruppen af veteraner er lige nu i gang med deres femte møde som en del af et forløb af ni møder, der skal hjælpe dem til at håndtere deres PTSD. Forløbet er et mindfulness-pilotprojekt målrettet danske veteraner, der har fået psykiske skader som følge af deres udsendelse.

– MBSR kan hjælpe veteranerne til, hvordan de lærer at forholde sig til den kæmpe stress, de går og bærer på i kroppen. Og det på en måde, der går i en positiv retning i stedet for en negativ, fortæller overlæge Lone Fjorback, der underviser og forsker i mindfulness.

MBSR kan give soldater redskaber til, hvordan man både inden og efter en udsendelse forholder sig til en kæmpe mængde stress inde i kroppen. Derudover hjælper det at være i en gruppe veteranerne til ikke at tage den stress og de traumer, de har, så personligt. Gruppeterapien letter dem for byrden ved at stå at alene med deres stress.

– Hvis man er vant til at isolere sig er det at komme ud i en gruppe en gang om ugen allerede at gå i en ny retning, siger Lone Fjorback.

 Se filmen ‘Mindful Medicin’ via dette link 

Skrevet af Charlotte Bækdahl