Billede fra filmen 'Mindful Medicin' af Mette Bahnsen.
Billede fra filmen ‘Mindful Medicin’ af Mette Bahnsen.

Mindfulnessbehandling

Print
01/08/2014

Med støtte fra Soldaterlegatet oprettede Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser i Aarhus i foråret 2014 et mindfulness-pilotprojekt målrettet danske veteraner.

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et videnskabeligt dokumenteret mentalt træningsprogram, der kan nedsætte fysiske og psykiske symptomer samt forbedre livskvalitet og funktionsniveau. Der er stigende evidens for, at MBSR kan skabe positive forandringer i hjernen. Projektets formål var at undersøge kognitive og fysiologiske stressmarkører hos danske veteraner samt at undersøge effekten af MBSR-behandling.

12 veteraner med psykiske skader har deltaget i projektet og derved fået redskaber til, hvordan de både inden og efter en udsendelse lærer at forholde sig til den kæmpe stress, de går og bærer på i kroppen. Og det på en måde der går i en positiv retning i stedet for en negativ. Derudover har dét at være i en gruppe hjulpet veteranerne til ikke at tage den stress og de traumer, de har, så personligt. Gruppeforløbet letter dem for byrden ved at stå alene med deres stress.

Flotte resultater

Tilbagemeldingerne fra veteranerne i projektet har været meget positive. Deltagerne blev bedt om at evaluere værdien af programmet på en skala fra 1 til 10 (1 er ikke vigtig, 10 meget vigtig), og her vurderede de i gennemsnit 9. Begrundelserne for de flotte vurderinger lød blandt andet på:

• Jeg føler, at jeg kan komme i gang med mit liv igen
• Jeg kommer mere ud nu
• Jeg har fået værktøjer til få kontrol over mit liv
• Jeg tør se fremtiden i øjnene.

Ifølge Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser har pilotprojektet været en succes allerede på det punkt, der handlede om at undersøge relevansen af programmet for veteraner. Forskningsklinikken ved af erfaring og via forskning, at programmet kan nedsætte angst, depression og stress, hvis man dedikerer sig til træningen. Det, de var i tvivl om var, hvorvidt veteraner overhovedet ville være villige til at møde op og gå ind i et program, hvor man sidder i rundkreds og observerer sin vejrtrækning osv. Men det var de. Faktisk har gruppen på mange måder været nemmere at arbejde med end andre patienter, da de var utroligt engagerede og disciplinerede og viste stort ansvar for gruppen.

  • Pilotprojektet for veteranerne er blevet oprettet med støtte fra Soldaterlegatet.
  • I sensommeren vil de endelige resultater af pilotprojektet foreligge. Først skal der analyseres på de sidste data fra deltagernes scanninger, pulsmålinger og kognitiv tests.
  • Vil man høre nærmere om projektet, kan man kontakte Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på tlf. 78 46 43 10 eller læse mere på: mindfulness.au.dk/forskning/

Mette Bahnsen fra Persona Film har lavet filmen Mindful Medicin, der følger en gruppe deltagere gennem et forløb. Filmen kan ses her: http://vimeo.com/84841988