Mindfulnesstræning

Med støtte fra Soldaterlegatet har Dansk Center for Mindfulness udviklet et mindfulness træningsprogram til behandling af veteraner med kroniske og invaliderende fysiske symptomer som Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), angst eller depression. I starten af 2018 begynder et hold på 20 veteraner at modtage undervisning i det videnskabeligt dokumenterede program Mindfulnessbaseret stress reduktion (MBSR).

Mindfulness-baseret stressreduktion kan nedsætte fysiske og psykiske symptomer samt forbedre livskvalitet og funktionsniveau. Metoden har fokus på at være til stede i livet, her og nu på godt og ondt og koncentrerer sig om evnen til at være til stede i kroppen, evnen til at observere sindet og herved få frihed til at gå i den retning, man ønsker.

Det første studie blev gennemført i 2014 – ligeledes med støtte fra Soldaterlegatet – med 12 tidligere udsendte soldater psykiske skader. Pilotstudiet blev oprettet på Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser i Aarhus. De efterfølgende resultater var positive og viste, hvordan deltagerne havde fået redskaber til, hvordan de både inden og efter en udsendelse lærer at forholde sig til den kæmpe stress, de går og bærer på i kroppen. Derudover var dét at være i en gruppe en hjælp for veteranerne til ikke at tage den stress og de traumer, de har, så personligt. Gruppeforløbet lettede dem for byrden ved at stå alene med deres stress.

Projektets formål var at undersøge kognitive og fysiologiske stressmarkører hos danske veteraner samt at undersøge effekten af MBSR-behandling, og de samlede resultater viste videnskabelige evidens for, at MBSR kan skabe positive forandringer i hjernen.

Alle deltagerne ville ifølge evalueringen efterfølgende anbefale andre veteraner at tage forløbet, og hovedparten af deltagerne rapporterede om positive ændringer i dagligdagen samt nedgang i symptomer, hvilket ligeledes fremgik af målingerne på biologiske stressmarkører. Deltagerne blev bedt om at evaluere værdien af programmet på en skala fra 1 til 10 (1 var ikke vigtig, 10 meget vigtig), og her vurderede de i gennemsnit 9. Begrundelserne for de flotte vurderinger lød blandt andet på:

• Jeg føler, at jeg kan komme i gang med mit liv igen
• Jeg kommer mere ud nu
• Jeg har fået værktøjer til få kontrol over mit liv
• Jeg tør se fremtiden i øjnene.

Ved opfølgning et halvt år efter behandling var disse forbedringer fortsat til stede, og flere af deltagerne var startet i job eller studie efter sygemelding.

Ifølge Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser var pilotprojektet en succes allerede på det punkt, der handlede om at undersøge relevansen af programmet for veteraner. Forskningsklinikken ved af erfaring og via forskning, at programmet kan nedsætte angst, depression og stress, hvis man dedikerer sig til træningen. Det, de var i tvivl om var, hvorvidt veteraner overhovedet ville være villige til at møde op og gå ind i et program, hvor man sidder i rundkreds og observerer sin vejrtrækning osv. Men det var de. Faktisk var gruppen ifølge Forskningsklinikken på mange måder nemmere at arbejde med end andre patienter, da de var utroligt engagerede og disciplinerede og viste stort ansvar for gruppen.

Behandling og målgruppe

Selve behandlingen af det nye hold af veteraner i 2018 er en videreudvikling af det klinisk afprøvede behandlingsprogram til BDS-patienter, der er en kombination af mindfulness, yoga, meditation og psykoedukation målrettet veteranerne. Den primære ændring der foretages for at tilpasse behandlingen til veteranerne, er, at der vil blive lagt mere vægt på yoga og således beroligelsen af nervesystemet gennem øvelser med kroppen. Veteranerne vil som tidligere udsendte være vant til at arbejde med deres krop, og dette arbejde vil der blive bygget videre på i den mentale træning.

Behandlingen forløber over ni uger og består af otte sessioner á 3 timers varighed. Under hele forløbet har deltagerne desuden ca. 45 minutters hjemmearbejde dagligt, hvor de skal praktisere yoga og meditations-øvelserne fra forløbet.

Målgruppen for behandlingen er veteraner med moderat til betydelig funktionsnedsættelse som resultat af depression og PTSD. Alle veteraner indenfor denne gruppe der er motiveret for at gennemføre behandlingen og deltage aktivt i at forbedre egen livssituation vil få tilbudt behandling.

Krigsdans

Krigsdans

Soldaterlegatet har støttet Marie Suul Brobakkes dokumentarfilm Krigsdans (2017), hvor man følger tre veteraner og Det Kongelige Teater i opsætningen af forestillingen I Føling (2015).

læs mere