Myndighederne svigter vores veteraner

‘Der er opstået en dybt diskriminerende praksis i behandlingen af veteraners arbejdsskadesager’, skriver formand for Soldaterlegatets legatuddelingskomitée Sven A. Blomberg i Berlingske den 1. november.

7. oktober skrev Berlingske om indholdet af Soldaterlegatets rapporter over myndighedernes behandling af krigsveteraners arbejdsskadesager. Det er nedslående læsning.

Der rejses i rapporterne alvorlig kritik af sagsbehandlingen i både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen (AST). Sagerne bedømmes hårdere, end der er hjemmel til, og myndighederne lader forhold indgå i bedømmelserne af sagerne, der heller ikke er hjemmel til.

Denne praksis, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltning, må ændres nu. Veteraner, der kommer hjem med en PTSD-diagnose i bagagen, ved ofte ikke selv, at de er syge. Nogle havner i et arbejds-, alkohol- eller stofmisbrug som en reaktion på de traumer, de har været ude for, og denne undgåelsesadfærd og fortrængning er netop symptomer på PTSD. Derfor kan der gå et stykke tid, før der bliver stillet en egentlig diagnose, og før sygdommen bliver tydelig for veteranen selv og dennes familie.

Men trods denne viden afviser myndighederne sager gang på gang på grund af manglende tidssammenhæng. Det er der ikke lovhjemmel til, og der er opstået en dybt diskriminerende praksis.

Alle sager genoptages

Allerede i 2012 har Soldaterlegatet i samarbejde med HKKF – Soldaternes fagforening og dygtige advokater gjort opmærksom på, at veteransagerne ikke behandles grundigt nok. Reaktionen blev en særlov, som har hjulpet nogle veteraner med at få anerkendt deres psykiske skader, men som ikke tager fat om problemets rod: At myndighederne ikke sagsbehandler efter gældende ret. Dette kedelige faktum har vi længe haft en mistanke om, men nu har vi det sort på hvidt, og denne tilstand må ændres.

Vi er bevidst om, at AES i flere år har gjort en særlig indsats for at sagsbehandle veteransager så godt og hurtigt som muligt, men det har bare ikke været godt nok. For veteranerne er den nuværende forkerte praksis et slag i ansigtet, og den kræver handling – nu. Alle afviste veteransager skal genoptages, og myndighederne må indskærpes, at tidligere fejl ikke må begås igen, og at myndighederne skal efterkomme deres forvaltningsretlige forpligtelser over for de skadelidte veteraner.

Folketingets partier må kunne stå sammen om at sætte sig det politisk måske lidt usexede mål at skabe rammer for AES, der sikrer, at anmeldelser om psykiske arbejdsskader behandles grundigt og korrekt. 

Af Sven A. Blomberg, formand for Legatuddelingskomitéen i Soldaterlegatet
Læs kommentaren i Berlingske her

FAKTA

Rapporterne:
1. Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD – en juridisk analyse af myndighedernes praksis, 2019 – af professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers. Se konklusion s. 80.
2. Analyse af arbejdsskadesager, empirisk rapport 2019 – af Soldaterlegatet, HKKF, CS, HOD og advokaterne Mads Pramming/Karsten Høj.

Skrevet af Marie Tanggaard