Ny forskning: Mindfulness kan bruges i rehabiliteringen af veteraner

En ny forskningsevaluering viser, at Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) kan anvendes som både forebyggelse og bidrag til behandling og rehabilitering af mentale skader efter udsendelse.

Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet har med støtte fra Soldaterlegatet trænet mental sundhed med 74 danske tidligere udsendte veteraner siden 2014. Ved hjælp af træningen viser rapporten, at deres stressniveau mindskes til et niveau, hvor de ikke længere er i risiko for øget sygelighed og dødelighed. Undersøgelsen dokumenterer desuden, at veteranerne finder mindfulness træning meningsfuldt, og at det giver dem redskaber til et bedre liv.

Ikke længere tegn på psykiatrisk lidelse

Før det mentale træningsforløb med Mindfulness-baseret stressreduktion var veteranerne plaget af så svær stress og angst, at det indikerede risiko for øget sygelighed og dødelighed og tegn på psykiatrisk lidelse. Ved hjælp af træningen faldt veteranernes symptomerne på stress, angst og depression i en sådan grad, at de tidligere udsendte veteraner ikke længere er blandt de 20 % danskere med det højeste stressniveau, hvor det høje stressniveau er associeret med øget sygelighed og tidligere død.

Ved afslutning af MBSR-kurset scorede veteranerne under, hvad der indikerer tegn på psykiatrisk lidelse. Den kvalitative del af undersøgelsen viser, at MBSR-kurset var en generelt positiv oplevelse, og deltagerne føler, at de har fået et stres­shåndterings- og selvreguleringsværktøj, som bl.a. har betydet, at de overvejende føler sig bedre tilpas og bedre i stand til at tackle de vanskeligheder de har. Det kan f.eks. være vanskeligheder med aggression, angst og isolation. Derudover har det betydet større selvindsigt. Sammenfattende tyder resultaterne på, at MBSR i dansk kontekst kan anvendes som både forebyggelse før og bidrag til behandling og rehabilitering af mentale skader efter udsendelse.

Dokumenteret metode

I spidsen for Dansk Center for Mindfulness, står centerchef Lone Overby Fjorback, der er speciallæge i Psykiatri. Hun fortæller, hvorfor denne undersøgelse er så vigtig:

-Deltagelse i krig, fredsbevarende missioner eller andre internationale operationer er i særlig grad psykisk og fysisk krævende og stressbelastning derfor et uundgåeligt vilkår. Vi har som samfund et fælles ansvar for at forebygge, behandle og rehabilitere udsendte soldater med de bedst videnskabeligt dokumenterede metoder. Her har vi en metode med videnskabelig dokumentation, siger Lone Overby Fjorback, Centerchef og speciallæge i psykiatri ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.  

FAKTA

Resultaterne er samlet i en forskningsevaluering, der samtidig kommer med anbefalinger til Forsvaret om en fremtidig strategi for såvel forebyggelse som behandling, der kan bidrage til danske soldaters og veteraners mentale sundhed. Anbefalingerne er lavet med udgangspunkt i dansk og international forskning.

Læs forskningsevalueringen fra 2020.

Læs rapport fra 2014 med hjernescanninger.

Skrevet af Marie Tanggaard