Nyt projekt skal få udsatte veteraner tættere på arbejdsmarkedet

Nogle veteraner vender hjem fra en udsendelse med svære psykiske skader og ude af stand til at få en hverdag til at fungere. Projektet – Vejen til et godt hverdagsliv – skal støtte veteraner til en god hverdag og videre ind på arbejdsmarkedet. Initiativet er et samarbejde mellem Soldaterlegatet, Handicapidrættens Videnscenter, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus, Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet.

Projektets overordnede mål er at vise, at en hårdt PTSD-ramt veteran, der med hjælp fra en personlig 360 graders konsulent, kan få et godt hverdagsliv og dermed det nødvendige fundament for at blive klar til et arbejde. Handicapidrættens Videnscenter har gennem tyve år arbejdet med at hjælpe personer på kanten af livet på fode igen under de vilkår, der passer lige netop til personen. De erfaringer skal sammen med viden fra Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus og Psykiatrisk Center København hjælpe veteraner med PTSD, angst eller depression med praktisk støtte under deres behandling til at komme videre med livet efterfølgende.

Tidligere erfaringer fra psykiatrien viser nemlig, at de PTSD-ramte veteraner, der modtager supplerende praktisk støtte, opnår en større og hurtigere effekt af den kognitive og medicinske behandling samt er højt motiverede for at komme videre med livet efter et behandlingsforløb. Det momentum vil projektet udnytte til at hjælpe veteranerne med at overvinde barrierer, rydde op i gamle mønstre og støtte dem til at orientere sig i nye retninger.

Samarbejdet vil løbende blive fulgt og analyseret af Institut for Antropologi ved Københavns Universitet med det formål at få kortlagt, hvordan en god hverdag kan føre til uddannelse og beskæftigelse for veteraner med psykosociale problemer.

360 graders konsulent

En af 360 graders konsulenterne er Torben Pehrsson fra Handicapidrættens Videnscenter. Han har tidligere arbejdet med soldater med forskellige skader og ved, hvad udfordringerne kan være, og hvordan man måske kan hjælpe og støtte for at få livet til at hænge sammen.

-Disse mennesker har en hverdag, som de måske ikke selv synes er særlig fed. Der kan være for megen aktivitet med de ’forkerte ting’. Måske vil de gerne noget andet men har ikke rigtigt fået hjælpen til at ændre på tingenes tilstand. Det er der, vi som 360 graders konsulenter kommer ind. Vi kan rydde op og prøve at skabe sammenhæng og sætte gang i aktiviteter, som de synes er rare, sjove eller nødvendige – og så ved vi, at de kan rykke sig, fortæller Torben Pehrsson.

Sekretariatschef i Soldaterlegatet, Thore Clausen, sætter stor pris på det fælles projekt og ser frem til at bygge videre på de erfaringer, Soldaterlegatet har fået ved tidligere samarbejder med Handicapidrættens Videnscenter.

-Handicapidrættens Videnscenter har en mangeårig og vigtig erfaring i at arbejde med udsatte personer, og deres tilgang til mennesker er ganske unik. Deres menneskesyn og fleksibilitet gør, at de møder enhver i øjenhøjde, uanset hvilke udfordringer personen måtte have. Det er den eneste vej frem, hvis man vil skabe positiv forandring for mennesker i komplicerede livssituationer. Dernæst er det vigtigt, at arbejdet vil blive fulgt og analyseret af Københavns Universitet, så vi løbende kan evaluere processen og blive ved med at videreudvikle vores indsats, siger Thore Clausen.

FAKTA

Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 3 millioner kroner og planlagt til at løbe fra august 2015 indtil udgangen af 2016.

Soldaterlegatet har siden 2009 arbejdet med at støtte psykisk og fysisk sårede veteraner. En stor del den støtte, Soldaterlegatet indtil nu har ydet, har været legater til individuel rådgivning og sparring med henblik på at støtte veteranen i at få skabt et stabilt fundament for en god hverdag og dermed et godt udgangspunkt for et fremtidigt arbejdsliv. Et arbejde, der har motiveret fonden til at søsætte projektet med henblik på at bringe veteranerne tættere på et aktivt og positivt arbejdsliv.

Handicapidrættens Videnscenter er en selvejende institution, som siden 1995 blandt andet har arbejdet med helhedsorienteret, social og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering samt formidling af job til mennesker med fysiske, psykiske og sensoriske funktionsnedsættelser. Handicapidrættens Videnscenter har i de seneste 4-5 år medvirket til, at adskillige veteraner med PTSD og andre psykiske problemer er kommet i gang med civil uddannelse og arbejde. Videnscentret varetog i 2010-11 på Soldaterlegatets foranledning opgaven med at gennemføre projektet ’Hjem fra krig – og hva’ så?’ – et forsøg med intervention og social rehabilitering af veteraner med svære psykiske problemer. Personalet, der forestod dette projekt, er stadig ansat i Videnscentret, hvilket forventes at medvirke til et højt kvalitetsniveau i arbejdet fra dag ét.

Projektet bliver gennemført i tæt samarbejde med Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus og Psykiatrisk Center København

FOR MERE INFORMATION OM PROJEKTET KONTAKT VENLIGST:

Thore Clausen, sekretariatschef i Soldaterlegatet
E-mail: tc@soldaterlegatet.dk
Mobil: 31 37 17 37

Torben Pehrsson, jobkonsulent i Handicapidrættens Videnscenter
E-mail: tp@handivid.dk
Tlf.: 46 34 00 00

Sidsel Jacobsen, socialrådgiver på Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus
E-mail: sidsjaco@rm.dk
Tlf.: 78 47 24 50

Læs mere om projektets mål og forløb under ‘Projekter’ her

Skrevet af Marie Tanggaard