Opsamling fra Veterankonference 2016

Konferencens fire samarbejdsparter har udarbejdet en opsamling på baggrund af referaterne fra de fire working sessioner.

På Veterankonference 2016 deltog 280 personer fordelt over de to dage. Størstedelen af deltagere arbejder til dagligt med veteraner som professionelle i den offentlige sektor. Formålet med konferencen var at styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde mellem de mange aktører på veteranområdet herunder skærpe fokus på veteranens ressourcer og kompetencer.

I tilbagemeldingerne på konferencen nævner langt størstedelen af deltagerne, at de var tilfredse med både det faglige og sociale udbytte. Specielt det at samle aktører med stor bredde i deres faglige baggrund og med forskellige indgangsvinkler har for mange deltagere haft en stor betydning for deres prioritering af konferencen. En stor del af gruppen vurderer, at en sådan samling bør finde sted årligt.

Udover oplæg i plenum var konferencen organiseret i fire working sessioner, deltagerne på forhånd havde valgt sig ind på. Hver working session havde to til fire oplæg, og debatten skulle tage afsæt i de nedenstående spørgsmål:

  1. Hvordan deler vi viden på veteranområdet?
  2. Hvordan videreudvikler vi måden, vi samarbejder på inden for de eksisterende rammer?
  3. Hvordan holder vi fokus på veteranens behov og ressourcer til gavn for både veteranen, Forsvaret og erhvervslivet?

I nedenstående opsamling vil hovedlinjerne fra de fire sessioner blive præsenteret. En del emner blev debatteret i alle sessionerne, og disse vil blive præsenteret under overskriften ‘Fælles emner’ i en specifik working session, hvor dette emne specielt tog form.

LÆS HELE OPSAMLINGEN HER I PDF-FORMAT >

Skrevet af Marie Tanggaard