Samarbejde mellem SSOP og Soldaterlegatet

Siden marts 2013 har Soldaterlegatet varetaget det administrative arbejde i forbindelse med SSOP’s (Støt Soldater og Pårørende) legatuddelinger.

Ansøgningerne journaliseres i Soldaterlegatet, som gør dem klar til behandling hos uddelingsudvalget i SSOP. Når en ansøgning er blevet behandlet på udvalgsmøde i SSOP, færdiggør Soldaterlegatets sagsbehandler afgørelsen og giver besked om udfaldet til ansøger og indstiller.

I det forløbne år har samarbejdet mellem Soldaterlegatet og SSOP fungeret efter hensigten og smidiggjort uddelingsprocessen. Det fortæller formand i SSOP, Jan Brun Andersen:

– Vores administrative platform fungerer rigtigt godt på den her måde. Samarbejdet er velfungerende og giver uddelingsudvalget rigtig gode arbejdsforhold.

Yderligere information
Konkrete spørgsmål om legatuddelingen kan rettes til Soldaterlegatets sagsbehandler Kit Rommerdahl alle hverdage mellem klokken 9-12 på telefon 51 90 92 51 eller mail: kr@soldaterlegatet.dk
Øvrige henvendelser til SSOP kan ske på tlf. 22 33 90 31 eller på mail: kontakt@ssop.dk

Yderligere information
Konkrete spørgsmål om legatuddelingen kan rettes til sagsbehandler Kit Rommerdahl alle hverdage mellem klokken 9-12 på telefon 51 90 92 51 eller på mail: kr@soldaterlegatet.dk
Øvrige henvendelser til SSOP kan ske på telefon: 22 33 90 31 eller på mail: kontakt@ssop.dk

Skrevet af Marie Tanggaard