Soldaterlegatet har udgivet et femårsskrift

I anledning af Soldaterlegatets første fem års virke, har vi udarbejdet en status over fondens arbejde fra 2009-2014. I dette femårsskrift beskrives nogle af de projekter, fonden har støttet.

Desuden findes indlæg og udtalelser fra politikere, ansatte i Forsvaret, samarbejdspartnere, veteraner og pårørende. Skriftet kan læses via nedenstående link, og det er vores håb, at det ved gennemlæsning giver et indblik i fondens formål og daglige arbejde for at forbedre vilkårene for vores udsendte.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bidragsydere og andre samarbejdspartnere for deres interesse i fondens arbejde til gavn for udsendte civile og soldater fra internationale militære missioner, der vender hjem med fysiske og psykiske skader.

Læs femårsskriftet i sin helhed her

Skrevet af Marie Tanggaard

Overdragelse af åben økonomisk rådgivning

Overdragelse af åben økonomisk rådgivning

Fra 1. januar 2023 vil KFUM Soldatermission overtage tilbuddet om åben økonomisk rådgivning til skadede veteraner fra Soldaterlegatet. Tilbuddet vil fortsat være tilgængeligt på de ni velkendte lokaliteter (se nedenfor) hos både KFUM Soldaterrekreationerne...

læs mere