Soldaterlegatet har udgivet et femårsskrift

I anledning af Soldaterlegatets første fem års virke, har vi udarbejdet en status over fondens arbejde fra 2009-2014. I dette femårsskrift beskrives nogle af de projekter, fonden har støttet.

Desuden findes indlæg og udtalelser fra politikere, ansatte i Forsvaret, samarbejdspartnere, veteraner og pårørende. Skriftet kan læses via nedenstående link, og det er vores håb, at det ved gennemlæsning giver et indblik i fondens formål og daglige arbejde for at forbedre vilkårene for vores udsendte.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bidragsydere og andre samarbejdspartnere for deres interesse i fondens arbejde til gavn for udsendte civile og soldater fra internationale militære missioner, der vender hjem med fysiske og psykiske skader.

Læs femårsskriftet i sin helhed her

Skrevet af Marie Tanggaard