Rehabilitering på Rigshospitalet

D. 26. oktober 2010 blev udvidelsen af klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet indviet af Soldaterlegatets protektor H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen.

Donationen bestod i nye moderne træningsmaskiner og mere personel til Ergo- og Fysioterapien på Rigshopitalet. Således kan Rigshospitalet nu bedre imødekomme de ergo- og fysioterapeutiske krav, som de unge fysisk veltrænede veteraner stiller til Rigshospitalets faciliteter.

Donationen til en samlet værdi på cirka 1,8 mio. kroner indebærer støtte til:

  • Indkøb af nyt udstyr til gymnastiksalen i fysioterapien på Rigshospitalet.
  • Indkøb af nyt udstyr til ergoterapien på Rigshospitalet, herunder en særlig arbejdssimulator med forskellige træningsfunktioner, der er fysisk placeret i Ergoterapien. Arbejdssimulatoren kan give et mere sikkert billede af, om den sårede soldat er i stand til at genoptage sit arbejde og på hvilket niveau.
  • Et projektårsværk for en fysioterapeut, der skal fokusere på genoptræning af fysisk skadede soldater samt indsamling af viden.

Stort set alle sårede fra forsvarets internationale missioner, der behøver behandling i Danmark er indlagt på Rigshospitalet i kortere eller længere tid. Således var der i 2009 indlagt seks veteraner med 11 amputationer. Rigshospitalet har i denne forbindelse indset, at deres genoptræningsmuligheder ikke er tunet til de unge veteraner. Derfor har Rigshospitalet i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste,  ansøgt Soldaterlegatet om ca. to millioner kroner til at optimere og forbedre genoptræningstilbuddene i klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet, og herunder ansætte en ekstra fysioterapeut, der har fokus på genoptræningen af de sårede soldater. Fysioterapeuten skal sikre, at veteranerne får mulighed for mere daglig træning og supervision ved deres egen selvstændige træning.

Rehabiliteringen er tiltænkt de tilskadekomne veteraner, men i det omfang som maskinerne ikke benyttes af fysisk tilskadekomne soldater, står de til rådighed for andre brugere af klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet.

Baggrunden for ansøgningen var en studietur til USA til Center for The Intrepid, Brooke Army Medical Center i Texas, hvor en såret dansk soldat fik mulighed for at deltage i genoptræningen. Såvel repræsentanter fra Forsvarets Sundhedstjeneste og Rigshospitalet så her, hvorledes fysisk skadede soldater kan inspireres, motiveres og udfordres i tilstrækkelig grad. Denne erfaring har bidraget til Rigshospitalets forståelse for, hvilke maskiner, der i særlig grad er uundværlige for soldaternes genoptræning. Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Erik Darre, udtaler således, at de nye genoptræningsmuligheder: ‘vil bringe Rigshospitalets genoptræning op på et niveau, der er nært sammenligneligt med forholdene på Center for The Intrepid, Brooke Army Medical Center, San Antonio, USA.’

Krigsdans

Krigsdans

Soldaterlegatet har støttet Marie Suul Brobakkes dokumentarfilm Krigsdans (2017), hvor man følger tre veteraner og Det Kongelige Teater i opsætningen af forestillingen I Føling (2015).

læs mere