Soldaterlegatets 10. årsmøde

På Soldaterlegatets tiende årsmøde den 28. maj blev fondens arbejde til gavn for skadede veteraner de sidste ti år fremlagt. Søren Gade udtrykte sin glæde over fondens etablering, der i 2009 hjalp med at dække et akut behov. Generallæge Erik Darre ridsede udviklingen for skadede soldater op siden 2009, og skuespiller Lars Brygmann fortalte om sit møde med en flok skadede veteraner på grønlandsekspeditionen Arctic Challenge i 2017.

I Novo Nordisk Fondens auditorium var 100 samarbejdsparter, donorer, legatmodtagere og andre med tilknytning til arbejdet med skadede veteraner samlet for at lytte til formand Peter Højlands gennemgang af de sidste 10 års resultater. Soldaterlegatet har siden 2009 uddelt 88 millioner kroner til cirka 1.500 veteraner – fordelt på i alt 3.700 legater. Legater til enkeltmandsbevillinger udgør 52 mio. og legater til projekter udgør 36 mio. kr.

Støtte til den enkelte

De fleste legater til enkeltpersoner gives til juridisk og økonomisk rådgivning. Juridisk rådgivning udgør fondens største post og en stor del af fondens arbejde er rettet mod at forbedre behandlingen af veteraners arbejdsskadesager. Legaterne uddeles som støtte til advokatbistand til second opinion-sager, hvor veteranen vil klage over afgørelsen i sin anlagte sag om en psykisk arbejdsskade. Økonomisk rådgivning foregår på to måder: via individuelle legater og via tilbuddet ‘Åben økonomisk rådgivning’ på seks soldaterhjem i landet.

Dernæst uddeler fonden individuelle legater til rehabilitering, økonomisk bistand, behandling og medicin.

Projekter

Uddelingen til projekter støtter forskning, formidling, behandling og rehabilitering. Særligt skal nævnes følgende undersøgelser:

  • I 2012 kortlagde forskningsprojektet ‘Danske Hjemvendte Soldater’ samtlige udsendte soldater fra 1992-2010 med henblik på at undersøge hvordan en udsendelse påvirkede veteranen og dennes pårørende nu og senere i livet.
  • Det opfølgende og udvidede projekt ‘Danske Soldater på Mission’ undersøger de langsigtede virkninger af udsendelser fra 1990’erne til 2010’erne, så som omkostningerne og evt. fordelene for soldater ved at blive udsendt på militære missioner, sundhedssituationen, selvmordsforsøg, samt hvilke mekanismer der ligger til grund for eventuelle påvirkninger af soldaternes liv vedr. uddannelse, beskæftigelse, familie og sundhed. Forskningsprojektet forventes færdigt med udgangen af 2020.
  • Derudover har fonden igangsat en analyse af 700 veteraners arbejdsskadesager med det formål at afdække praksis i myndighedernes sagsbehandling.

Soldaterlegatet samarbejder desuden med organisationer, politikere, myndigheder, kommuner og regioner om at formidle erfaringer fra arbejdet med skadede veteraner – og finde frem til hvordan man forbedrer veteraners muligheder og skaber det bedste fundament for en positiv fremtid. Det gøres blandt andet i debatter på Folkemødet. I år sætter fonden – i samarbejde med HKKF – fokus på, hvordan man ved hjælp af en håndholdt indsats kan hjælpe veteraner med PTSD efter endt psykiatrisk behandling videre til en god hverdag. Sidste år var arbejdsskadesagerne til debat.

I 2016 gik fonden sammen med DIF Soldaterprojekt, Veterancentret og psykiatrien i Region Midtjylland om at afholde Veterankonference 2016 med det formål at styrke og udvikle et tværfagligt samarbejde og stille skarpt på veteraners ressourcer og kompetencer. Der blev fulgt op på konferencen, og Veterancentret har sidenhen afholdt en årlig samling for alle veteranaktører – til stor glæde og gavn for alle kræfter på veteranområdet.

Læs meget mere om Soldaterlegatets arbejde fra 2009-2019 i fondens 10-årsskrift via linket nederst på siden.

Opfyldte et behov

På årsmødet fokuserede Søren Gade i sit indlæg på, hvorfor han som politiker var glad for, at Soldaterlegatet blev stiftet for ti år siden i 2009, hvor han var forsvarsminister:

-Vi (red. politikere) kunne godt se, at der var et behov. Hvis vi skulle løse det med lovgivning, ville det tage lang tid. Derfor var det fantastisk, at man lavede et legat. Jubilæet betyder noget for mange, sagde Søren Gade.

Tidligere chef for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge Erik Darre fortalte om, hvordan Soldaterlegatet i 2010 støttede etableringen af genoptræningsenheden Rigshospitalet, der dermed var klar med et højt professionelt team og de nyeste redskaber til at modtage de soldater, der vendte hjem fra Afghanistan med svære fysiske skader.  

Til sidst beskrev skuespiller Lars Brygmann sit møde med en flok skadede veteraner, da han var vært på en tv-dokumentarserie om grønlandsekspeditionen Arctic Challenge. Turen på 400 km over indlandsisen i 2017 var en barsk og kold oplevelse. Men trods amputationer og psykiske skader hos veteranerne, kom alle i mål i Daneborg, der er slædepatruljen Sirius’ hovedsæde. Tv-dokumentaren ’Brygmann og krigsveteranerne’ kan ses via betalingskanalen dplay.dk.

Se trailer for programmerne her:

Se vores Youtube-kanal: Soldaterlegatet

Se et uddrag af Soldaterlegatet 10 årsmøde 2019:

Se vores Youtube-kanal: Soldaterlegatet

FAKTA

  • Soldaterlegatet modtog 346 ansøgninger i 2018 – et fald på 27 ansøgninger i forhold til 2017.
  • Over halvdelen af alle indstillinger kom fra Veterancentret
  • Den næststørste gruppe af indstillere er familiemedlemmer
  • Kun 13 % af alle indstillinger fik et afslag

 Læs her om Soldaterlegatets arbejde fra 2009-2019 i det digitale 10-årsskrift. Til nogle af præsentationerne knytter sig videointerviews og web-indslag.

https://www.paperturn-view.com/da/soldaterlegatet/10aar?pid=NDg48556&p=49&v=4.5

Skrevet af Marie Tanggaard