Soldaterlegatets årsmøde 2021

Soldaterlegatet holdt fysisk årsmøde den 27. maj 2021 efter at have måttet undvære i 2020 på grund af corona. Det blev en dejlig og udbytterig dag.

I går, den 27. maj, havde vi i Soldaterlegatet fornøjelsen af at afholde årsmøde i Danske Banks kuppelsal. Det var en stor lettelse endelig at se fondens trofaste støtter og gode samarbejdspartnere i levende live igen. I år fik vi lov til at samle 50 mennesker, og vi satser stærkt på, at vi kan være flere igen til næste år. Efter formand Peter Højlands årsberetning gav forskningsdirektør i VIVE Torben Tranæs en status på projektet ‘Danske Soldater på Mission’. Dagens hovedtale leverede forsvarsminister Trine Bramsen, som så tilbage på de sidste 10-12 års veteranindsats, roste de frivillige organisationers arbejde og inviterede til endnu mere samarbejde mellem de frivillige kræfter og offentlige myndigheder. En stor tak til alle, der deltog i dagens møde, for at puste ny ild til veteranarbejdet efter en lang coronanedlukning.

Skrevet af Charlotte Bækdahl

Overdragelse af åben økonomisk rådgivning

Overdragelse af åben økonomisk rådgivning

Fra 1. januar 2023 vil KFUM Soldatermission overtage tilbuddet om åben økonomisk rådgivning til skadede veteraner fra Soldaterlegatet. Tilbuddet vil fortsat være tilgængeligt på de ni velkendte lokaliteter (se nedenfor) hos både KFUM Soldaterrekreationerne...

læs mere