The Danish Wounded Warriors Project

Print
02/07/2014

Formålet med ’The Danish Wounded Warriors Project’ er at etablere et internationalt trænings- og videnscenter udstyret med specialiseret pilatesudstyr for personer med multiskader i København.

’The Danish Wounded Warriors Project’ bliver ledet af et team af balletdansere fra Den Kongelige Ballet og pilates-instruktører, der arbejder for at skabe en rehabilitering af hjemvendte skadede soldater.

Genoptræningen af hjemvendte soldater med amputationer og lammelser ved hjælp af pilates har vist sig at være yderst effektiv. Vedholdende specialiseret træning af muskler og kropssystemer fører til smidighed, bedre balance og øget selvværd gennem en mere kontrolleret måde at bevæge sig på. Projektets trænings- og videnscenter skal placeres i Copenhagen Pilates Studios lokaler i det indre København.

 

Soldaterlegatet har sammen med Helsefonden og Bevica Fonden støttet projektet med øremærkede midler til de enkelte fysisk skadede veteraners brugerbetaling ved deltagelse i projektet.

Læs mere om projektet her.