Hjem fra krig – og hva’ så?

Hjem fra krig – og hva’ så? var et længerevarende rehabiliteringsprojekt i 2011, som Soldaterlegatet igennem Handicapidrættens Videnscenter har finansieret. I samarbejde med Egmont Højskolen gennemfører Videnscentret projektet, der retter sig mod nuværende og tidligere soldater, som har et psykisk eller fysisk handicap.

Forløbet består af

  1. Et to-ugers højskolelignende ophold med en kombination af idræt og bevægelse, arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, undervisning i kreative og almendannende fag, udviklingssamtaler mv.
  2. Tre til seks måneders individuel opfølgning i deltagernes eget miljø, med tilbud om hjælp til job eller uddannelsessøgning og evt. myndighedsgodkendelse i forbindelse hermed samt realisering af fritidsønsker herunder fysisk aktivitet i en forening eller andet lokalt tilbud.

Mål

Målet for hver enkelt deltager er en aktiv tilværelse med arbejde, fritid og bevægelsesaktiviteter efter deltagerens eget valg. Målet er for det danske forsvar og samfundet som helhed en model for, hvordan soldater med psykiske og fysiske handicap kan få et godt afsæt til en ny tilværelse.

Deltagere

Projektets målgruppe er 20 nuværende og forhenværende soldater, som har pådraget sig en psykisk eller fysisk skade. Nærtstående familie, kærester og venner, som soldaten selv anser for betydningsfulde i forhold til projektets målsætning, blev inddraget i form af dagsbesøg og et større arrangement i weekenden under højskoleopholdet.

Projektets faser

Projektet blev gennemført i perioden oktober 2010 – oktober 2011. Projektet faldt i følgende faser:

  1. fase: oktober 2010 – januar 2011. Informationsaktiviteter og opsøgende arbejde i forhold til mulige deltagere.
  2. fase: januar 2011 – februar 2011: Hjemmebesøg og samtaler med deltagerne forud for højskoleopholdet. Praktisk forberedelse af højskoleforløbet, så det svarer til deltagernes forudsætninger.
  3. fase: 20. marts 2011 – 2. april 2011: to ugers højskolelignende ophold på Egmont Højskolen / Søsportscentret i Hou.
  4. fase: april 2011 – oktober 2011: opfølgning i deltagernes eget miljø, hvor ønsker og muligheder blev forenet til praktiske løsninger for den enkelte.

Endvidere 1-2 samlinger hvor deltagerne mødes og drøfter emner af fælles interesse. Et vigtigt formål med disse samlinger var at fastholde oplevelsen af fællesskab med mulighed for at berette om egne fremskridt og glædes over kammeraternes.

Erfaringsformidling

Forløbet afrundedes med en skriftlig erfaringsopsamling og erfaringsformidling, som dannede grundlag for en fremtidig indsats. Materialet (uden personfølsomme oplysninger) blev stillet til rådighed for Forsvaret, øvrige samarbejdspartnere og offentligheden.

Krigsdans

Krigsdans

Soldaterlegatet har støttet Marie Suul Brobakkes dokumentarfilm Krigsdans (2017), hvor man følger tre veteraner og Det Kongelige Teater i opsætningen af forestillingen I Føling (2015).

læs mere