Veteran med PTSD får medhold i landsretten

Det var forkert, da Ankestyrelsen i 2015 afviste en veterans PTSD-diagnose som en arbejdsskade. Det har Vestre Landsret afgjort i en dom, der dermed er den første landsretsdom på området. Afgørelsen kan få afgørende betydning for andre lignende sager.

Veteranens sag blev anlagt i 2014 med støtte fra Soldaterlegatet og henvist som principiel til Vestre Landsret uden om byretten. Vestre Landsret gav i sin begrundelse advokaten ret i, at veteranens PTSD er en direkte følge af hans udsendelse til Bosnien i 1997, hvor han oplevede en lang række traumatiske begivenheder. I de følgende år oplevede han en psykisk ændring, men det var først i 2012, at han blev diagnosticeret med PTSD.

Ankestyrelsen havde vurderet, at der ikke var tidsmæssig sammenhæng imellem PTSD-lidelsen og udsendelsen og afviste derfor – på trods af flere speciallægers erklæringer – at udsendelsen var årsagen til lidelsen. Den vurdering var forkert, afgjorde landsretten, da de kom frem til, at sagen burde have været anerkendt fra start af.

Opgør med rigid praksis

Advokat Helle Maribo Larsen fra Ehmer Pramming Advokater har ført sagen for veteranen, der nu efter 6 års kamp kan få en afslutning på sagen.

-Ankestyrelsen har tidligere haft en rigid praksis, hvor man ikke kunne få anerkendt sin PTSD som erhvervssygdom, hvis der ikke var dokumentation for symptomdebut inden for et halvt år efter udsendelsen. Det gør retten op med i denne sag, hvor man slår fast, at skaden kan anerkendes, så længe der er lægelig dokumentation for at sygdommen er opstået som følge af udsendelsen, fastslår Helle Maribo Larsen.

Stor betydning fremover

Sagen er vigtig, fordi den kan få stor betydning for andre lignende sager.

-Fremadrettet betyder det, at arbejdsskademyndighederne ikke bare slavisk kan gå frem efter 6-månedersreglen, men at de skal forelægge sagen for erhvervssygdomsudvalget, så det kan vurderes, om der er sammenhæng mellem den psykiske skade og udsendelsen. Samtidig får dommen stor betydning i anlagte retssager, hvor sagen sendes til Retslægerådet. Her slår dommen nemlig fast, at sygdommen skal anerkendes som en erhvervssygdom, når Retslægerådet vurderer, at der er sammenhæng mellem udsendelsen og lidelsen. Det får betydning for mange veteraner, som må kæmpe i årevis i langstrakte retssager mod myndighederne, siger Helle Maribo Larsen.

Sagen er den allerførste landsretssag på området og sejren giver dermed håb for andre veteraner, der har fået afvist deres arbejdsskadesager i Ankestyrelsen.


Dommen blev afsagt den 26. juni 2020 ved Vestre Landsret.

Skrevet af Marie Tanggaard