Veteranpakken får hård medfart

I anledning af Flagdagen den 5. september udsendte regeringen en veteranpakke med fire punkter, der skal stille veteraner med PTSD bedre i forbindelse med deres erstatningssager. Soldaterlegatet vil gerne rose ministeren for at handle på arbejdsskademyndighedernes utilstrækkelige sagsbehandling men afviser samtidig at initiativet løser problemet for veteraner, der ikke kan få anerkendt deres arbejdsskade.

En af punkterne i veteranpakken omhandler den såkaldte ’second opinion’, der dækker over en ekstra lægevurdering i de erstatningssager, der i første omgang er blevet afvist. Beskæftigelsesministeren har i den fireårige forsøgsordning givet PTSD-skadede veteraner ret til en sådan second opinion, hvis de får afslag på erstatning i deres arbejdsskadesag. I veteraners erstatningssager hænger det sådan sammen, at det suverænt er AES, der afgør, om PTSD’en kan anerkendes som en arbejdsskade. Og det kommer second opinion-ordningen ikke til at ændre på.

Ministerens gode intentioner med retten til en second opinion er derfor ikke nok, når man ikke kan være sikker på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) rent faktisk vil følge speciallægernes vurderinger. Sådan mener sekretariatschef i Soldaterlegatet Thore Clausen.

-Jeg er glad for, at det er et løsningsforslag, der gerne vil tage fat om roden på problemet. Nemlig den alt for dårlige sagsbehandling i de her sager. Men regeringen giver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) for stor spillerum til også i fremtiden at underkende veteranernes arbejdsskadesager. AES underkender i stor stil speciallægernes vurderinger af, om veteranerne har PTSD, og om det skyldes udsendelsen. Der er for mange smuthuller, og man presser ikke Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nok til at rette ind. Så snart vi vender ryggen til, så er den gal igen. Nu laver regeringen et par afgørelser, der giver veteranerne medvind, men så snart politikerne har nye problemer at tage sig til, bliver praksis skærpet igen. Det har vi set før, siger Thore Clausen.

Han foreslår derfor, at AES får en egentlig pligt til at følge speciallægernes vurderinger.

-Når flere speciallæger uafhængigt af hinanden har givet en diagnose, som burde udløse en arbejdsskadeerstatning, så burde en sådan second opinion jo være bindende. Ellers er veteranen lige vidt. Så har han på den ene side sundhedssystemets ord for, at han har PTSD som følge af udsendelse i krig, men på den anden side Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som siger, at han ikke kan få erstatning, for de ikke kan se nogen sammenhæng, forklarer Thore Clausen.

Flere kritiske røster

Kritikken af regeringens veteranpakke kommer ikke kun fra Soldaterlegatet men fra både Veteranalliancen og advokater med speciale i veteraners arbejdsskadesager.

Advokat Mads Pramming, der varetager mange af de sager Soldaterlegatet støtter med legater, understreger, at en ekstra lægeerklæring ikke i sig selv løser de mange problemer med veteranernes arbejdsskadesager. Han siger til Ugebrevet A4:

-Jeg ser meget ofte, at AES helt uden at blinke tilsidesætter vurderinger fra overlægerne på Rigshospitalets militærpsykiatriske afdeling, som ikke bare er førende i Danmark, men førende i Europa på det her område. Dem har man intet problem med at tilsidesætte, selvom de kun arbejder med krigsveteraner og vurderer, at en person stensikkert har fået PTSD, fordi han har været udsendt i krig. Når man i forvejen er ligeglade med det, så er spørgsmålet, hvad forskel en ekstra speciallægeerklæring vil gøre, siger Mads Pramming.

Ifølge initiativtager, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, er formålet med veteranpakken og retten til en second opinion ellers at sikre at alle sten bliver vendt i behandlingen af arbejdsskadesagerne. For at opnår en større kvalitetssikring af lægevurderingerne, ønsker ministeren desuden, at veteranorganisationer og AES i fællesskab skal udpege en gruppe af ’særligt kompetente psykiatriske speciallæger’ med speciale i PTSD og veteraners vilkår, som skal komme med en second opinion i veteransagerne.

Bevisbyrden skal skifte ejermand

Men hvis man spørger Mads Pramming er problemet ikke, at lægeerklæringerne generelt er for dårlige.

-Problemet er, at myndighederne tilsidesætter de lægeerklæringer, der bliver lavet. Hvis det virkelig var sådan, at krigsveteranerne systematisk blev fejldiagnosticeret med PTSD i sundhedssystemet, så var der jo et kæmpe stort problem i forhold til fejlbehandling, og så skulle man have grebet ind for lang tid siden, siger Mads Pramming til Ugebrevet A4.

Ifølge ham kan det være juridisk problematisk at lave en bindende model, der betyder, at AES er forpligtet til at følge speciallægernes vurderinger. En løsning kunne, ifølge Mads Pramming, derimod være at flytte bevisbyrden væk fra veteranerne og over på AES, når der er uenighed om PTSD-diagnosen. På den måde ville det være AES, der skal bevise, at veteranen ikke har PTSD og ikke veteranen, der skal bevise, at han har PTSD.

Skrevet af Marie Tanggaard