“Vi ser et stort behov for hjælp”

Jesper Helsø er general og tidligere forsvarschef samt medlem af Soldaterlegatets legatuddelingskomite.

“Soldaterlegatet er fra sin spæde start i højere grad end først forventet vokset i betydning for rigtig mange mennesker. I indstillingerne møder vi ikke kun den direkte udsendte, men også forældrene og børnene, hvilket er helt naturligt. Gennem de mange hundrede indstillinger, der årligt er kommet, ser vi et fortsat stort behov for hjælp og støtte til psykologhjælp, hjælpemidler, genoptræning m.m.

Nok har vi i Danmark et veludbygget sundhedssystem, men det er af mange grunde ikke nok til at hjælpe de ramte soldater. Noget så lavpraktisk, men væsentlig for den enkelte, er almindelig økonomisk rådgivning om budgetter og planlægning samt juridisk rådgivning. Men støtte hjælper ikke, hvis den enkelte person ikke selv vil. Så der skal også ske en indsats fra den enkeltes side, hvilket nok er en af de mest oplivende ting, som vi møder i legatuddelingskomiteen.

Soldaterlegatet giver mening for den enkelte og for samfundet – men først og fremmest for den enkelte. Og behovet vil være der mange år endnu, da ingen kan vide, hvornår indtryk fra en udsendelse stikker sit hoved frem.”

Skrevet af Charlotte Bækdahl