Viden om veteraner

På konferencen ´Viden om Veteraner´ den 10. oktober i Horsens var fokus lagt på at styrke samarbejder, der gavner den fælles veteransag.

Veterancentret havde faciliteret en dag, hvor godt 180 deltagere på tværs af faglighed, interesser og geografi var sat sammen for at diskutere samarbejder og indsatser inden for veteranområdet. Den nye chef for Veterancentret Susanne Lund indledte dagen med at introducere sig selv og udtrykte samtidig, at hun så frem til at møde de mange forskellige aktører på veteranområdet og byde dem velkommen til at samarbejde med Veterancentret, som Susanne kun har været chef for i tre uger.

Dagen indeholdt drøftelser i grupper, der var delt op i fire temaer: Beskæftigelse, behandling, pårørende og idræt. Derudover var der indlagt lange pauser med plads til at danne netværk og vidensdele ved standene, som veteranaktørerne havde stillet op. De gode snakke skal gerne fremover danne grobund for nye samarbejder på tværs af organisationer og indbyde til at fortælle de gode historier, der skal være med til at gavne den fælles veteransag.

Temagrupper

Chef for Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen, Thomas Krohn, introducerede temaet beskæftigelse med overskrifterne: timing, matchning og oversættelse. Timing i forhold til, hvornår veteranen skal sættes sammen en virksomhed, matchning i forhold til at finde den rigtige virksomhed til veteranen og oversættelse, der handler om at skabe en gensidig forståelse af veteranens kompetencer og virksomhedens økonomiske rammer.

Chef for Militær Psykologisk Afdeling, Anne Seehausen, indledte temaet behandling med at understrege, at jo bedre man kan samarbejde i veteranverden, jo bedre kan man løse opgaven med at behandle veteraner.

I pårørendegruppen blev det livligt diskuteret, hvordan det er at være pårørende til en veteran med efterreaktioner efter udsendelse. Herefter fulgte flere oplæg, blandt andet om netværksbaseret arbejde og Familienetværkets børnegrupper.

I temagruppen idræt blev emnet ‘hvordan kan idrætten få den gode historie frem’ diskuteret – flankeret af oplæg fra blandt andre psykolog Mette Petri fra Veterancentret, der fremlagde sine erfaringer med, hvad idrætsfællesskaber gør for veteraner med PTSD. Hun har været fast psykolog på Invictus Games, hvor Danmark har stillet med deltagere tre gange i 2014, 2016 og 2017. I denne temagruppe diskuterede man desuden vigtigheden af, at alle aktører, der tilbyder aktiviteter for skadede veteraner skal finde ud af, hvor de er stærke hver for sig, og hvor de kan bruge hinanden.
Nøglesætningen var: ’Vi skal spille hinanden gode’.

Konferencen var den anden af sin slags. Den første blev afholdt i november 2016 i samarbejde med Region Midt, DIF Soldaterprojekt og Soldaterlegatet.  Den næste konference blive afholdt i foråret 2018.

Læs mere om Veterancentret på hjemmesiden: www.veterancentret.dk

Skrevet af Marie Tanggaard