Endnu en veteran får medhold i retten

Retten i Sønderborg har givet en veteran medhold i, at hans psykiske lidelser skal anerkendes som en arbejdsskade. Dommen er én i rækken af sager, der understreger, at myndighederne ikke kan afvise sager med henvisning til praksis, hvis speciallæger siger, at en veteran har PTSD.

Dommen konkluderer, at det var forkert, da Ankestyrelsen i 2014 afviste, at en veterans PTSD-diagnose var relateret til hans udsendelse. Trods udtalelser fra flere speciallæger om, at veteranen udviklede PTSD på baggrund af sine udsendelser på Cypern og i Kroatien, afviste Ankestyrelsen sagen med flere begrundelser. De lød dels på manglende tidsmæssig sammenhæng mellem symptomer og udsendelse og dels manglende dokumentation for, at veteranen havde været udsat for exceptionelle belastninger, der kunne føre til en belastningsreaktion.

Fejlagtigt grundlag

Retten konkluderer i dommen, at Ankestyrelsens afgørelse i sagen er baseret på fejlagtigt grundlag. Blandt andet fordi de ikke forud for afgørelsen indhentede en speciallægeerklæring, samt at de alene lægger vægt på en udtalelse fra deres egen lægekonsulent. Desuden har de inddraget oplysninger fra veteranens barndom i deres vurdering.

I rettens afgørelse henviser man desuden til en analyse, som professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers har lavet af Ankestyrelsens bevisvurderinger i sager om krigsveteraner med PTSD. Analysen, der blev offentliggjort i oktober 2019 konkluderede, at der var så store fejl i vurderingerne af årsagssammenhænge, at samtlige undersøgte sager ifølge professoren bør genoptages. I dommen fra retten i Sønderborg slås det fast, at de problemer, der fremlægges i analysen, også findes i myndighedernes behandling af nærværende sag om veteranen.

Alle afviste sager skal genoptages

Dommen fra Sønderborg supplerer landsretsdommen fra juni måned 2020, hvor en veteran fik medhold i, at hans PTSD-diagnose er en arbejdsskade. Det fortæller advokat Mads Pramming, der førte sagen ved Retten i Sønderborg:

-Myndighederne siger selv indtil videre, at de fejlbehæftede sager kun handler om tidskriteriet. Men nu har vi en dom, der kommer frem til det samme resultat – at myndighederne fejlagtigt tilsidesætter speciallægeerklæringerne – hvor det også handler om belastningskriteriet, siger Mads Pramming.

Dommen er vigtigt, fordi den kan få afgørende betydning andre lignende sager og dermed for genoptagelse af alle afviste sager.

-Jeg har ment hele tiden, at alle afviste veteransager skal genoptages uanset om begrundelsen er manglende tidsmæssige sammenhæng, eller hvorvidt der er tilstrækkeligt bevis for exceptionelle belastninger. Det er jo også det professor Ehlers har konkluderet. Nu foreligger der domme, der afviser myndighedernes afgørelser i henhold til begge kriterier, og der kan derfor ikke længere være tvivl om, at myndighedernes praksis i forhold til PTSD er forkert – uanset om de afviser af den ene eller den anden grund. Budskabet fra domstolene er jo meget klart: Hvis lægerne siger, at en veteran har PTSD, så kan man ikke afvise sagen med henvisning til en eller anden praksis man selv har opfundet, fortæller Mads Pramming.

FAKTA

Dommen blev afsagt den 2. november 2020 ved Retten i Sønderborg. Ankestyrelsen blev dømt til at betale sagens omkostninger samt anerkende veteranens skade som en arbejdsskade.

Link til analysen ‘Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD’ – en juridisk analyse af myndighedernes praksis, 2019 – af professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers.

Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Skrevet af Marie Tanggaard