Psykiatrien: ‘Vi har et tilbud, der virker. Men hvor går vi hen med løsningen?’

Hvordan hjælper vi psykisk skadede veteraner til en bedre hverdag? Hvordan styrker vi samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og kommunerne? Det var emnerne ved Soldaterlegatets debat ‘Hvem tager over, når psykiatrien slipper?’ på Folkemøde 2019.

I samarbejde med HKKF arrangerede Soldaterlegatet paneldebat på Hjemmeværnets båd, Hjortø, i Allinge Havn for at diskutere, hvordan vi bedst hjælper psykisk syge til en bedre hverdag. Deltagerne diskuterede, hvordan vi får udbredt og forankret tilbuddet ’På vej mod en god hverdag’ i hele landet?

Louise Schwartz, der er konstitueret leder af afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Psykiatrien i Region Syddanmark, mente, at det halter med støtten, når veteranerne bliver afsluttet i behandling.

-Behandlingstilbuddene virker, men der er for lidt hjælp at hente bagefter, og veteraner risikere at ende i et tomrum. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at bruge dette tilbud, sagde Louise Schwartz.

Praktisk støtte har effekt

Konsulenterne i tilbuddet ’På vej mod en god hverdag’ støtter veteraner efter endt behandling til at vende tilbage til et civilt liv. Resultaterne fra pilotprojektet i 2016 viste, hvordan supplerende praktisk støtte medfører en større effekt af den kognitive og medicinske behandling samt en højere motivation for at komme videre med livet efter et behandlingsforløb. Ingen af deltagerne er vendt tilbage til behandlingstilbud og 14 uf ad 23 deltagere kom i praktik, fik arbejde eller startede en uddannelse.

Formand for HKKF, Flemming Vinther, roste tilbuddet og understregede vigtigheden af, at konsulenterne er uvildige. De har ikke en kommunekasket på i deres relation med veteranerne.

-Vi taler om veteraner, der er rigtig dårlige. Her har vi et tilbud, der virker, og det koster under 15 mio. kr. om året at gøre det landsdækkende. Når veteranerne får ro, begynder de også at kigge ud og ville arbejde eller uddanne sig. Det kan sagtens ligge i regionalt regi. Lad os få det gjort landsdækkende og få hjulpet veteranerne, mente Flemming Vinther.

Debattens deltagere var enige om, at der ikke skal laves et parallelsystem til de offentlige tilbud – men at man er nødt til at dække nogle huller nogle gange.

Uvildig relation

Peter Due er konsulent i Videnscenter om handicap, der driver ’På vej mod en god hverdag’. Han fortalte, at veteranernes trusselsbillede ofte er både kommunen og Veterancentret, og at det derfor er af stor betydning, hvilken relation en konsulent har til veteranen, for at støtten skal have en effekt.

De to politikere Rasmus Holm fra Psykiatri-Listen og Danske Regioners næstformand i Psykiatri- og Socialudvalget Olav Nørgaard (V), var enige om at genindlæggelser er dyre.

-Der mangler omsorg, og pengene bliver brugt forkert lige nu. Men vi er i en låst situation lige nu i regionerne pga. sundhedsreformen, som trænger til at bliver ændret. Så brug den gode løsning, var Olav Nørgaards råd.

Moderator Ann-Christina Salquist fremlagde konklusionen på debatten således:

-Konklusionen på debatten er, at vi har et tilbud der virker, men hvor går vi hen med løsningen? Det skal der arbejdes frem imod, så alle veteraner kan få gavn af den gode løsning og dermed undgå tilbagefald og dårlig livskvalitet, sluttede Ann-Christina Salquist.

Soldaterlegatet vil i samarbejde med Videnscenter om handicap og HKKF fortsat arbejde for, at ’På vej til en god hverdag’ etableres som fast offentlig tilbud hos alle specialklinikker for PTSD-patienter.

FAKTA

Nogle veteraner vender hjem fra en udsendelse med svære psykiske skader. Efter endt behandling i psykiatrien risikerer de at ende i et tomrum, som ofte fører til tilbagefald og dårlig livskvalitet. Det samme gælder andre psykiske patienter. Men sådan behøver det ikke være.

Tilbuddet ’På vej mod en god hverdag’ har vist, at en håndholdt indsats støtter psykisk skadede veteraner i at få en god hverdag. Erfaringerne viser, at vi kan hjælpe nogle af de hårdest ramte PTSD-veteraner. Alligevel er tilbuddet ikke udbredt til alle regioner i dag. Læs mere om tilbuddet her:  soldaterlegatet.dk/paa-vej-mod-en-god-hverdag/

Paneldeltagere:

  • Flemming Vinther, formand i HKKF
  • Peter Due, konsulent fra Videnscenter om handicap
  • Louise Schwartz, kst. afdelingschef ved Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
  • Olav Nørgaard, næstformand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsmedlem, (V)
  • Rasmus Holm, specialpsykolog i psykiatri og politiker, Psykiatri-Listen
  • Moderator: Ann-Christina Salquist, projektejer Udsendt af Danmark

Debatten blev live-streamet på facebook og kan ses i sin fulde længde på Soldaterlegatets facebookside.

Skrevet af Marie Tanggaard