Hjælp psykisk skadede veteraner

HKKF, Handicapidrættens Videnscenter og Soldaterlegatet har skrevet en kommentar i Berlingske den 6. december om, hvordan en helhedsorienteret indsats er vejen til, at veteranen kan få et bedre liv og forudsætningen for, at han eller hun er modtagelig for behandling eller for at nærme sig arbejdsmarkedet.

I sidste uge fortalte Berlingske den tragiske historie om veteranen Lars Kragh, der endte med at slå sine forældre ihjel. Lars’ bror, Thomas Kragh, har modigt fortalt om familiens kamp for at få hjælp til sin psykisk skadede bror.

‘Det er det hele menneske, vi skal passe på. Det er ikke bare noget økonomi.’ Sådan sagde Thomas Kragh i DRs dokumentar om broren. Vi mener, at Thomas har ret, og vi genkender udfordringen med at få den rette og personligt tilpassede hjælp på det rette tidspunkt. Støtten og hjælpen til veteraner er blevet meget bedre, siden Lars Kragh vendte hjem fra Balkan, men der mangler stadig en helhedsorienteret indsats.

Vores erfaringer fra HKKF Livlinen og projektet  ‘Vejen til et godt hverdagsliv ‘ viser tydeligt, at det netop er en helhedsorienteret indsats, som er vejen til, at veteranen kan få et bedre liv og forudsætningen for, at han eller hun er modtagelig for behandling eller for at nærme sig arbejdsmarkedet. Men uanset de mange gode resultater, fortsætter man den traditionelle tilgang og behandling.

Derfor er vores opfordring til politikerne at sikre, at veteranerne kan få hjælp til at få livet og hverdagen til at fungere. Konkret foreslår vi at udbrede projektet ‘Vejen til et godt hverdagsliv’ til at være et permanent tilbud i hele landet.

Hjælp til et sikkert fundament

Projektet fokuserer på at hjælpe veteranerne tilbage til arbejdsmarkedet, og her er et godt hverdagsliv fundamentet. Er det at tømme postkassen, børste tænder eller komme udenfor havelågen en udfordring, kan systemet tilbyde nok så mange og lange sygemeldinger, jobprøvninger og praktikker – det vil ikke hjælpe!

I foråret 2017 afsluttedes projektet med 24 psykisk sårede veteraner, der ved projektstart alle var i behandling for PTSD og uden for arbejdsmarkedet. Projektet blev gennemført af Handicapidrættens Videnscenter med støtte fra Soldaterlegatet.

Fra november 2015 til februar 2017 blev deltagerne tilbudt en sammenhængende indsats med det formål at lette presset på veteranerne ved at hjælpe dem med at få ryddet op i hverdagens kaos og få nogle gode oplevelser, som kunne lægges i den anden vægtskål – dér hvorfra livslysten og troen på en bedre fremtid kunne vokse frem.

‘Jeg har fundet ud af, at jeg ikke er alene om det her. Jeg kan tage ansvar for mere, end jeg troede. Der er stille og roligt blevet ryddet op i mit liv, så nu kan jeg se fremad.’ (Citat fra en deltager i projektet.)

Fra at have været stærke soldater, der har kæmpet for Danmark i verdens brændpunkter, var disse veteraner, på grund af deres oplevelser under udsendelsen, gået ned med PTSD – en sygdom, der ofte bevirker, at alting ramler. Ikke kun for en personligt, men også socialt og i forhold til arbejds- og familielivet. Det er forskelligt, hvordan den enkelte veteran reagerer, men mange slås med angst, søvnløshed, misbrug, tab af kontakt til børn, familie og venner samt økonomisk usikkerhed.

Tålmodighed, nærvær, tillid og tid

Da 24 deltagere startede i projektet, var de langt fra arbejdsmarkedet og en normal hverdag. Det helt grundlæggende i projektet var, at den enkelte veteran fik sin egen 360-graders konsulent, der bogstaveligt talt gik sammen med veteranen: Gik med til familien for at rede trådene ud, gik med i svømmehallen, gik med til kommunen, gik med ned for at handle, gik med ud at se på en bolig, gik med til behandling og gik måske kun til havelågen, fordi det lige netop var det, han kunne klare den dag.

Tålmodighed, nærvær, tillid og tid – hovedingredienserne i vejen mod et godt hverdagsliv – og det, at have en at ‘gå’ med uden krav og forventninger om, at der var noget, der skulle nås inden for et bestemt tidsrum, gjorde, at de PTSD-ramte veteraner efterhånden fik genetableret et selvværd og en tro på, at de igen kunne mestre en lang række ting.

‘Jeg magter nu på egen hånd at komme i svømmehal de fleste af ugens hverdage, og er begyndt på yoga. Afgørende for projektets succes har været, at den tilknyttede konsulent har kunnet følge mig tæt og har kunnet lægge individuelle planer for mit forløb.’  (Citat fra en deltager i projektet.)

En værdig hverdag

Skal vi som samfund gøre os forhåbning om at få flere udsatte personer ind på arbejdsmarkedet, skal vi tænke anderledes. Hvis det grundlæggende fundament i hverdagen ikke er på plads, kan vi ikke kræve, at folk kan møde op på arbejde. Eller er i stand til at modtage behandling.

Ud af de 24 deltagere kom 14 tættere på arbejdsmarkedet. Alle opnåede en forbedret livskvalitet i hverdagen.

En bedre hverdag kan være svær at omregne i kroner og øre for statskassen. Men når vi kigger på de positive afledte effekter af projektet – bl.a. at veteranerne igen kan være fædre for deres børn, har mindre misbrug, har færre indlæggelser, mindre medicin og er meget tættere på at træde ind på arbejdsmarkedet – så er det svært at se gode grunde til, hvorfor man ikke tænker mere helhedsorienteret i arbejdet med psykisk sårbare veteraner. En værdig hverdag har alle fortjent!

Af Flemming D. Vinther, formand for HKKF, Kristian Jensen, centerleder for Handicapidrættens Videnscenter og Thore Clausen, sekretariatschef i Soldaterlegatet.

Skrevet af Marie Tanggaard