Konferencedag om veteraner med PTSD

‘Vejen til et godt hverdagsliv’ er navnet på et projekt, der siden 2015 har hjulpet veteraner med PTSD til at få en bedre hverdag. Projektet er blevet evalueret, og resultaterne bliver fremlagt den 22. marts.

Overgangen fra at være veteran i behandling for PTSD til at være aktiv deltager i civilsamfundet er svær. Den kliniske behandling af veteraner med PTSD er blevet styrket væsentligt i de senere år. Men indsatsen i forhold til den sociale rehabilitering er ikke fulgt med.

Det er baggrunden for projektet ‘Vejen til et godt hverdagsliv”, der blev iværksat i 2015 med fokus på et godt hverdagsliv som det første og vigtigste mål for en vellykket social rehabilitering. 24 veteraner med PTSD har deltaget i projektet. Halvdelen af deltagerne er henvist af PTSD-klinikken i Århus, og den anden halvdel af Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center i København.

Projektet har dokumenteret, at det er muligt på relativt kort tid og med enkle midler at støtte veteraner med PTSD til at få en bedre hverdag, med færre bekymringer, højere livskvalitet, mere aktiv deltagelse i civilsamfundet – og en mulig tilknytning til arbejdsmarkedet som et af fremtidsperspektiverne. På konferencen vil der blive redegjort for de anvendte metoder og de opnåede resultater.

Læs hele programmet for konferencen her.

Tid og sted
Onsdag den 22. marts kl. 9.30 – 15.30 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til myndigheder, interesseorganisationer og alle andre, der er optaget af, hvordan man kan tilrettelægge en helhedsorienteret social rehabilitering af veteraner med PTSD.

Tilmelding
Deltagelse i konferencen er gratis. Der er plads til 100 deltagere. I tilfælde af pladsmangel forbeholder arrangørerne sig ret til at prioritere særlige målgrupper. Tilmelding senest den 15. marts kl. 16. Tilmeld dig konferencen her.

Læs mere om projektet her

Skrevet af Marie Tanggaard