Krigsveteraner får afklaret kompetencer

På den første workshop i forbindelse med projektet ‘Fra krigszone til virksomhed’ fik deltagerne professionel hjælp til at finde ud af, hvordan de får omsat deres erfaringer fra Forsvaret til det civile arbejdsliv.

Deltagerne i det nystartede beskæftigelsesprojekt er alle veteraner med flere års ansættelse i Forsvaret bag sig. På en to-dages workshop har de fået afdækket forventninger for fremtiden, fået rådgivning om personlig udvikling samt fået udarbejdet en plan for et personligt udviklingsforløb – alt sammen med henblik på et sikkert fodfæste på det civile arbejdsmarked eller uddannelse.

En af hovedproblematikkerne for kontraktansatte soldater i Forsvaret, er at det står meget uklart for dem, hvilke stillinger de kan besidde i det civile erhvervsliv, når kontrakten udløber efter mange år.

En af de 12 deltagere er Rasmus Staffe, hvis K35 kontrakt med Forsvaret udløb i sommer.

-Mit mål med at deltage i projektet er at få afklaret, hvilke kompetencer Forsvaret har givet mig, som jeg kan bruge i de civile arbejdsliv. Derudover vil jeg gerne lære at skrive et rigtigt CV. For jeg har aldrig skrevet et CV før. I Forsvaret var det jo sådan, at så man en stilling, man godt kunne tænke sig, talte man med sin chef og spurgte, om han kunne bruge én. Så det her med at sælge sig selv til civile virksomheder – det er helt klar det, jeg håber at komme til at lære, siger Rasmus Staffe.

Job eller uddannelse

Sammen med Officerernes Netværk i Erhvervslivet (ONE) og Soldaterlegatet står Care Consulting bag initiativet, der er målrettet udsatte veteraner uden for arbejdsmarkedet. Projektets overordnede mål er få veteraner i job eller i gang med en uddannelse. Det skal ske igennem workshops og rådgivningsforløb i samarbejde med mentorer fra virksomheder tilknyttet projektet.

Coach Helene Djursø fra Care Consulting, som er en af initiativtagerne til projektet ‘Fra krigszone til virksomhed’, fortæller, at projektet er søsat, fordi hun og de andre bag initiativet synes, at veteraner har mange kompetencer i dag, der ikke bliver brugt, når de stopper i Forsvaret.

-Formålet med projektet er at bygge bro mellem virksomheder og veteraner. Mange af de ting, veteraner kan, er nogle af de ting, man går og higer efter i virksomhederne, så jeg synes det er oplagt at lave et langt større bindeled – så vi kan få opfyldt målet og få veteraner videre i livet, fortæller Helene Djursø.

Hør Rasmus Staffe fortælle om sine forventninger til projektet her:

Projektet har stadig åbent for nye deltagere. Er du interesseret i at deltage, skal du:

  • Være veteran med mindst en udsendelse til en international mission i bagagen.
  • Været udsendt for nylig og skal nu ind på det civile arbejdsmarked eller i gang med en civil uddannelse. Eller være veteran over 35 år, der har mistet kontakten til Forsvaret og som efter hjemsendelse fra Forsvaret har haft svært ved at finde fodfæste på det civile arbejdsmarked.
  • Derudover skal du være stærkt motiveret og klar til at træde ind på det civile arbejdsmarked eller gå i gang med en civil uddannelse.

Tilmelding og flere oplysninger

Ønsker du at vide mere eller deltage i projektet, kan du kontakte Helene Djursø på:
E-mail: careconsulting@careconsulting.dk
Mobil: 22 11 22 07

Hør Helene Djursø fortælle om projektets tre trin:

  • Officerernes Netværk I Erhvervslivet, Care Consulting og Soldaterlegatet er gået sammen og står bag projektet, der skal sikre et bedre samspil mellem Forsvar, virksomheder og veteraner.
  • Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
  • Projektet slutter i maj 2016.

Læs mere om projektet her

Skrevet af Marie Tanggaard