Ride4Rehab
Ride4Rehab. Foto: Brian Mouridsen

Ride4Rehab

Print
30/06/2014

Formålet med velgørenhedscykelløbet, Ride4Rehab, var at sætte fokus på hjemvendte soldater med psykiske skader.

Hjemvendte soldater med fysiske skader fra DIF Soldaterprojekt, ambassadører og politikere cyklede på håndcykel, på tandem og tohjulede cykler og samlede ind til fordel for psykisk skadede soldater og andre med tilknytning til landets tre veteranhjem. Velgørenhedscykelløbet blev gennemført fra den 28. august – 4. september 2013 fra København til Skagen.

Idéen bag

Idéen udsprang af, at fysisk skadede soldater fra DIF Soldaterprojekt besluttede, at der skulle gøres en indsats for at få lavet nogle gode og brugbare tilbud til hjemvendte soldater med psykiske skader, som de mener, er en overset gruppe. Ved at gennemføre cykelløbets syv etaper gennem Danmark skulle opmærksomheden rettes mod det behov og dermed på indsamlingen af midler til Fonden Danske Veteranhjem. Der blev i alt samlet 185.000 kr. ind til en idrætspulje under Fonden Danske Veteranhjem.

Ambassadører fra Forsvaret

Starten gik på Veteranhjem Frederiksberg, hvor blandt andre Generallæge Erik Darre og Chef for Forsvarsstaben Bjørn Bisserup var med. Undervejs cyklede også Generalmajor Per Ludvigsen og NATO’s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen med, og løbet fik besøg af Forsvarschef Peter Bartram.

Soldaterlegatet støttede løbet med 75.000 kroner – øremærket til udgifter som veteranerne måtte have i forbindelse med deres deltagelse i løbet.