Terapihaven Nacadia

Print
26/06/2014

Soldaterlegatet har økonomisk støttet otte soldaters deltagelse i et forløb i Danmarks første forskningsbaserede Terapihave, Nacadia.

Forløbet for soldaterne begyndte den 3. september 2012, hvor otte ansatte fra Forsvaret startede i et 10-ugers forløb. I løbet af perioden tilbragte deltagerne 3×3 timer om ugen i haven. Behandlingsprogrammet bestod af behandlingselementerne mindfulness, kognitiv terapi, naturbaserede aktiviteter, brugen af symbolik (i naturens processer og aktiviteter) og det støttende havemiljø.

Fælles for de otte soldater var, at de er tidligere udsendte, der har pådraget sig svære psykiske mén efter udsendelsen og i en længere periode har været sygemeldt fra Forsvaret.

Soldaterlegatet sad med i følgegruppen, der skulle vurdere projektets resultater.

Projektet, der var finansieret af Soldaterlegatet, skete i et samarbejde med Stresscenteret Kalmia og Forsvaret. Læs mere om Nacadia her