Soldaterlegatet på kommuneturné

Siden sommeren 2017 har Soldaterlegatet holdt møder med 23 kommuner i landet om, hvordan man kan hjælpe skadede veteraner tættere på arbejdsmarkedet. Initiativet til turnéen er taget på baggrund af de gode erfaringer fra beskæftigelses- og mentorprojektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’.

På orienteringsmøderne er kommunalpolitikere, embedsmænd, socialrådgivere og veterankoordinatorer blevet præsenteret for Soldaterlegatets anbefalinger på veteranområdet under overskriften ’Fra militær til civil’.

Erfaringer fra Soldaterlegatets eget arbejde og fra projekter og landsdækkende tilbud for veteraner med PTSD har dannet grundlaget for fondens indlæg på landsturnéen. Særligt resultaterne fra projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’ for veteraner, der har været i behandling på de højt specialiserede PTSD-klinikker, har været i fokus på møderne. Projektet har haft 24 deltagere, hvoraf alle efter endt projektperiode har fået et bedre hverdagsliv og over halvdelen er kommet tættere på arbejdsmarkedet ved hjælp af en håndholdt indsats af to mentorer.

Store forskelle i kommunerne

Godt en tredjedel af landets kommuner, i alt 34, har i dag ansat en veterankoordinator. Én af dem er Haderslev, som var glade for at få besøg af Soldaterlegatet.

’Det at Soldaterlegatet er opsøgende i forhold til kommunale fagpersoner gør, at de støttemuligheder, som fonden byder ind med, bliver nærværende og relevante for kommunens skadede veteraner. Som ny medarbejder indenfor den kommunale veteranindsats var mødet med Soldaterlegatet desuden oplysende og informativ. Yderligere bidrog det til oplevelsen af at det ikke føles ’vanskeligt’ at sende ansøgninger omkring støtte, fortæller Niels Stigaard Ravn, leder af rehabiliterings- og værestederne Verdande og OvenPå i Haderslev.

Fondens indlæg er blevet mødt med interesse i hele landet, og anbefalinger er sammen med information om muligheden for at søge støtte hos Soldaterlegatet blevet bredt ud i kommunernes netværk.

-Jeg har holdt møder med både politikere og ansatte med meget forskellige funktioner i kommuner landet over. Alle kommuner udviser stor velvillighed for at hjælpe og støtte veteraner, men ofte har de meget forskellige udgangspunkter, når det gælder tilbud, erfaringer og ressourcepersoner. Netop derfor har det givet rigtig god mening at tage individuelle samtaler med kommunerne, siger sekretariatschef i Soldaterlegatet Thore Clausen.

Én af de store forskelle på kommunernes indgangsvinkel til veteraner er de vilkår, veterankoordinatorer er ansat på. Nogle af de 34 koordinatorer i kommunerne har en fuldtidsfunktion og arbejder i tæt kontakt med veteraner. Disse veterankoordinatorer har desuden ofte har en baggrund i Forsvaret eller har på anden måde haft berøring med veteranområdet før. Andre steder udgør stillingen en sidefunktion, og vedkommende har mange andre opgaveporteføljer. Der er ligeledes forskel på, i hvilken afdeling koordinatoren sidder i. Det kan fx enten være på byens værested, kommunens socialkontor, beskæftigelsesafdeling eller jobcenter.

Fælles om veteraner

På bagkant af danmarksturnéen har Soldaterlegatet fulgt op på møderne med en mail til kommunerne for at gøre opmærksom på Veterancentrets nye indsats ’Fælles om Veteraner’, som henvender sig specielt til kommuner. Projektet er et kommunalt formidlingsprojekt, der tilbyder ansatte, politikere og embedsmænd i kommunerne et tættere samarbejde om veteraner for at styrke den tværfaglige indsats.

Information til kommuner

Skrevet af Marie Tanggaard