Positiv kurs, men plads til forbedringer

Positiv kurs, men plads til forbedringer

Flere veteraner får erstatning, færre søger støtte, og forståelsen for tidligere udsendtes særlige behov vokser i kommunerne. Men en del har stadig brug for en hånd i ryggen. Soldaterlegatets bestyrelsesformand gjorde status på årsmødet i København. Mange veteraner må...
Lægelig second opinion-ordning fortsætter

Lægelig second opinion-ordning fortsætter

Retten til at få en second opinion og genoptaget en arbejdsskadesag, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afvist den, forlænges. Det er politisk besluttet, at retten til at få en ny speciallægeerklæring forlænges til 30/6-25. Det betyder, at man kan få...
Veteran vinder principiel ankesag

Veteran vinder principiel ankesag

Ankestyrelsen fastslår i en ny afgørelse, at genoptagelse af afviste veteransager og retten til en ekstra speciallægeundersøgelse ikke er begrænset til sager, som er afvist efter særloven for veteraner. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal derfor nu endnu engang...