’Vejen til et godt hverdagsliv’

’Vejen til et godt hverdagsliv’

Nogle veteraner vender hjem fra en udsendelse med svære psykiske skader og ude af stand til at få en hverdag til at fungere. Projektet – Vejen til et godt hverdagsliv – skal støtte veteraner til en god hverdag og videre ind på arbejdsmarkedet. Initiativet er et...
The Danish Wounded Warriors Project

The Danish Wounded Warriors Project

Formålet med ’The Danish Wounded Warriors Project’ er at etablere et internationalt trænings- og videnscenter udstyret med specialiseret pilatesudstyr for personer med multiskader i København. ’The Danish Wounded Warriors Project’ bliver ledet af et team af...
Økonomisk Overblik

Økonomisk Overblik

Fra 2012-2018 tilbød projektet ‘Økonomisk Overblik’ økonomisk rådgivning til hjemvendte soldater fra internationale missioner. Økonomisk Overblik blev som projekt gennemført fire steder i landet: Soldaterhjem Fredericia, Soldaterhjem Holstebro,...
Medicinbevillinger

Medicinbevillinger

Soldaterlegatet bevilliger hvert år et stort antal medicinlegater til fysisk og psykisk skadede soldater. Legatet går til dækning af egenbetalingen af lægemidler ordineret på recept uanset tilskudsstatus. I 2017 er legatet på 3.955 kroner. En stor del af veteranerne...
Ride4Rehab

Ride4Rehab

Formålet med velgørenhedscykelløbet, Ride4Rehab, var at sætte fokus på hjemvendte soldater med psykiske skader. Hjemvendte soldater med fysiske skader fra DIF Soldaterprojekt, ambassadører og politikere cyklede på håndcykel, på tandem og tohjulede cykler og samlede...
Terapihaven Nacadia

Terapihaven Nacadia

Soldaterlegatet har økonomisk støttet otte soldaters deltagelse i et forløb i Danmarks første forskningsbaserede Terapihave, Nacadia. Forløbet for soldaterne begyndte den 3. september 2012, hvor otte ansatte fra Forsvaret startede i et 10-ugers forløb. I løbet af...