Utrættelig indsats for skadede veteraner

Utrættelig indsats for skadede veteraner

Stor diplomatisk gennemslagskraft har sikret Soldaterlegatets legitimitet i alle 11 år og kendetegner fondens formand Peter Højland, der den 9. juli 2020 fylder 70 år. I tiden op til januar 2009, hvor Soldaterlegatet blev etableret, var der mange, der talte om, at der...
Idræt som socialt springbræt

Idræt som socialt springbræt

Mikkel Schaumann og Jarï Ylänen er to af de skadede veteraner, Soldaterlegatet har fulgt igennem deres deltagelse i DIF Soldaterprojekt. Fra da vi mødte dem første gang i 2018 til i dag, er begge deres liv ændret markant til det bedre på flere områder. Første gang vi...
Sikker retning i LUK

Sikker retning i LUK

Med stor beslutsomhed og klare retningslinjer har Sven A. Blomberg stået i spidsen for Soldaterlegatets legatuddelingskomitée (LUK) i 11 år. Den 2. juli fylder han 70 år. Siden Soldaterlegatets stiftelse den 29. januar 2009, har Sven A, Blomberg fulgt fondens uddeling...
Veteran med PTSD får medhold i landsretten

Veteran med PTSD får medhold i landsretten

Det var forkert, da Ankestyrelsen i 2015 afviste en veterans PTSD-diagnose som en arbejdsskade. Det har Vestre Landsret afgjort i en dom, der dermed er den første landsretsdom på området. Afgørelsen kan få afgørende betydning for andre lignende sager. Veteranens sag...
Utrættelig indsats for skadede veteraner

Soldaterlegatets digitale årsmøde 2020

Se her en miniudgave af formandens oplæg samt en videohilsen fra forsvarsminister Trine Bramsen. Soldaterlegatet skulle den 25. maj 2020 have afholdt fondens 11. årsmøde. På grund af det nuværende forsamlingsforbud har fonden i stedet produceret et digitalt oplæg...