Veteran vinder principiel ankesag

Veteran vinder principiel ankesag

Ankestyrelsen fastslår i en ny afgørelse, at genoptagelse af afviste veteransager og retten til en ekstra speciallægeundersøgelse ikke er begrænset til sager, som er afvist efter særloven for veteraner. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal derfor nu endnu engang...
Åben økonomisk rådgivning 2021

Åben økonomisk rådgivning 2021

Kalenderen for Åben økonomisk rådgivning i 2021 ligger nu klar, så du kan se, hvilke soldaterhjem og veteranhjem, der tilbyder rådgivning, samt datoer for rådgivningen. I Åben økonomisk rådgivning får du hjælp af uafhængige og dygtige fagfolk fra Uvildige.dk på KFUM’s...
Endnu en veteran får medhold i retten

Endnu en veteran får medhold i retten

Retten i Sønderborg har givet en veteran medhold i, at hans psykiske lidelser skal anerkendes som en arbejdsskade. Dommen er én i rækken af sager, der understreger, at myndighederne ikke kan afvise sager med henvisning til praksis, hvis speciallæger siger, at en...
’Jeg føler mig mere afklaret’

’Jeg føler mig mere afklaret’

Soldaterlegatet har fulgt veteranen Jakob Andersen på hans rejse fra militær til civil gennem de sidste tre år. En rejse fra soldat, studerende til sygemeldt og til nu, hvor han netop er blevet godkendt til et fleksjob. Han er diagnosticeret med PTSD og begyndte i...
PTSD-sager kan genoptages efter landsretsdom

PTSD-sager kan genoptages efter landsretsdom

På baggrund af en dom fra Vestre Landsret i juni måned i år, har Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at veteraner, der har fået afvist sager om PTSD begrundet med manglende tidsmæssig sammenhæng, kan få dem genoptaget. Derudover vil man igangsætte en udredning af...
Anerkendelse i fastlagte rammer

Anerkendelse i fastlagte rammer

Soldaterlegatet mener: ‘Festlige skåltaler til flagdagen er kun tomme ord, så længe statens arbejdsskademyndigheder ikke sagsbehandler veteraners anmeldte erhvervssygdomme efter gældende ret, og så længe traumatiserede veteraner sendes hjem fra psykiatrisk...