FN-erstatning til 374 skadede veteraner

FN-erstatning til 374 skadede veteraner

Forsvarets Personalestyrelse oplyser, at 372 psykisk og fysisk skadede veteraner, der var udsendt i FN-regi, nu får udbetalt erstatning. Danmark har siden 2016 forsøgt at få FN til at fremskynde sin sagsbehandling i sager, hvor danske soldater udsendt...
Overdragelse af åben økonomisk rådgivning

Overdragelse af åben økonomisk rådgivning

Fra 1. januar 2023 vil KFUM Soldatermission overtage tilbuddet om åben økonomisk rådgivning til skadede veteraner fra Soldaterlegatet. Tilbuddet vil fortsat være tilgængeligt på de ni velkendte lokaliteter (se nedenfor) hos både KFUM Soldaterrekreationerne...
Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater

Som opfølgning på projektet Danske hjemvendte soldater har VIVE udgivet hæftet af samme navn. Hæftet indeholder resultaterne af VIVEs forskning og fokuserer på veteraners psykiske helbred samt deres liv efter udsendelse. Soldaterlegatet har finansieret projektet...
Lægelig second opinion-ordning fortsætter

Lægelig second opinion-ordning fortsætter

Retten til at få en second opinion og genoptaget en arbejdsskadesag, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afvist den, forlænges. Det er politisk besluttet, at retten til at få en ny speciallægeerklæring forlænges til 30/6-25. Det betyder, at man kan få...